Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven/zelfstandigen in Nederland
088 900 8800
Menu

Anti-slip klassen

De slipweerstand van ondergronden is vastgelegd in anti-slipklassen. De keuze van een ondergrond uit de respectievelijke klasse is essentieel voor een effectieve ongevallenpreventie, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven.

Anti-slip op het werk: algemene informatie

Slipweerstand helpt ongevallen op het werk te voorkomen. Bij een verhoogd uitglijdrisico verliezen mensen eerder de controle over hun lichaamszwaartepunt en kunnen ze ook eerder vallen. De slipweerstand wordt verstoord wanneer op de vloer stoffen liggen die uitglijden bevorderen, zoals water. Dat is bijvoorbeeld het geval in werkomgevingen waar wordt gewerkt met water, olie of vet. Maar ook voedsel(resten), stof, meel of plantaardig afval – al dan niet als gevolg van het werk op de vloer beland – kunnen de slipweerstand beïnvloeden.
Een anti-slip vloer vermindert het uitglijdrisico en draagt daarmee aanzienlijk bij aan de veiligheid van het personeel op de werkvloer.

Indeling van vloeren in anti-slip klassen

Het uitglijdrisico wordt onderverdeeld in verschillende anti-slipklassen, die zijn gedefinieerd in de Duitse norm DIN 51130 (Prüfung von Bodenbelägen, Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren; Schiefe Ebene).

Bij de anti-slipklassen staat de gemiddelde hellingshoek, bepaald op basis van een reeks meetwaarden, centraal. In totaal zijn er vijf verschillende beoordelingsgroepen, die de anti-slipklasse en de hellingshoek bepalen. In klasse R 9 zijn die ondergronden ingedeeld, waarvoor de laagste slipweerstand-eisen gelden. De hoogste eisen gelden voor ondergronden, ingedeeld in klasse R 13.

Een overzicht van de verschillende anti-slipklassen:

Klasse              Hellingshoek

R 9                     6° - 10°, geringe wrijvingscoëfficiënt

R 10                > 10° - 19°, normale wrijvingscoëfficiënt

R 11                > 19° - 27°, verhoogde wrijvingscoëfficiënt

R 12                > 27° - 35°, hoge wrijvingscoëfficiënt

R 13                > 35°, zeer hoge wrijvingscoëfficiënt

De hellingshoek geeft informatie over helling tot waar voldoende wrijving is gegarandeerd.

 • De anti-slipklasse R9 wordt aanbevolen voor normaal gebruik en geldt voor binnenvloeren in een algemene, zakelijke omgeving, zoals kantoorruimtes.
 • De anti-slipklasse R 10 wordt aanbevolen voor obstakelvrije zones, zoals toiletten, garages en waskamers.
 • De anti-slip klasse R11 met een verhoogde wrijvingscoëfficiënt geldt voor onder andere winkelingangen, buitentrappen, en koel- of vrieskamers voor verpakte goederen.
 • Voor de anti-slipklasse R12 geldt hoge wrijvingscoëfficiënt. In deze klasse vallen onder andere keukens van kantines voor bedrijven.
 • Vloeren in slachthuizen zijn ingedeeld in de anti-slipklasse R13, die wordt gekenmerkt door een zeer hoge hellingshoek en wrijvingscoëfficiënt.

Voor natte omgevingen waar op blote voeten wordt gelopen is een andere indeling in anti-slipklassen van toepassing. Hier geven de letters A, B en C de classificatie aan:

 

 • A staat voor droge vloeren
 • B staat voor natte vloeren
 • C staat voor zwembaden

Anti-slip klassen: beoordeling van uitglijdrisico’s

De beoordeling van het uitglijdrisico vormt de basis voor de indeling van ondergronden in verschillende anti-slipklassen. Hier liggen de volgende criteria aan ten grondslag:
 • Het aantal keren dat een uitglijd bevorderende stof op de komt en wordt verspreid
 • De aard en de kenmerken van de uitglijd bevorderende stof
 • De gemiddelde mate van vloerverontreiniging door deze stof (hoeveelheid stof)
Andere bouwkundige, organisatorische en procedurele voorwaarden

Classificatie van de verplaatsingsruimte

Meestal vereisen vloeren in werkomgevingen met een hoog uitglijdrisico als gevolg van grote hoeveelheden uitglijd bevorderende stoffen ook een grotere verplaatsingsruimte. Die verplaatsingsruimte wordt aangeduid met de letter ‘V’, gekoppeld aan een kengetal, dat het minimale volume van die verplaatsingsruimte aangeeft. Ook de classificering van verplaatsingsruimten is vastgelegd in de DIN 51130:

 

Klasse                   Minimum volume van de verplaatsingsruimte (cm³/dm2)

V4                    4

V6                    6

V8                    8

V10                 10

Anti-slip klassen: selectie van geschikte vloer

Anti-slipvloeren moeten conform de betreffende anti-slipklasse worden geselecteerd. Dat biedt de beste garantie voor een effectieve ongevallenpreventie. Daarbij is het goed om te beseffen dat de aangegeven klassen als minimale eis gelden voor openbare ruimtes en bedrijfsleven. Dat betekent niet dat bij gebruik van de voorgeschreven ondergrond het slipgevaar voorgoed is verdwenen.

Afhankelijk van de inzeteisen kan er voor verschillende anti-slipvloeren worden gekozen, bijvoorbeeld:

 • Keramische platen
 • Natuur- en betonplaten
 • Houten vloer
 • Gietvloeren van minerale bestanddelen
 • Kunsthars coatings en kunsthars gietvloeren
 • Kunststof lamellen
 • Glazen panelen
 • Metalen roosters en metalen platen
 • Veerkrachtige vloeren
 • Anti-slip vloermatten

Zowel bij de planning en inrichting van nieuwe werkruimtes, als tijdens verbouwing of renovatie van bestaande ruimtes, dient er zorgvuldig te worden gekeken naar de juiste vloer. Daarbij dient niet alleen op de juiste anti-slipklasse te worden gelet, maar ook op andere vloereisen. Afhankelijk van de inzetomstandigheden zal ook gekeken moeten worden naar mechanische sterkte, de mate waarin een vloer bestand is tegen chemische of fysische invloeden, en de robuustheid in verband met de wieldruk van eventueel intern transportmaterieel.

Het is niet alleen belangrijk bij het kiezen van een vloer slipweerstand programma ontworpen, maar ook de overige eisen die aan de basis geplaatst. Bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebied moet worden gegarandeerd, zelfs wanneer de vloer brengt de vereiste mechanische sterkte, bestandheid tegen chemische of fysische middelen of robuustheid ten opzichte van de wieldruk van trucks.

Meer informatie over vloereisen in werkruimten met uitglijdrisico, is te vinden de BGR 181:

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgr181.pdf