Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven/zelfstandigen in Nederland
088 900 8800
Menu

Eigengewicht van hef- en magazijntrucks

Lees hier hoe het eigengewicht van hef- en magazijntrucks wordt bepaald en welke invloed het gewicht heeft op de stabiliteit van de trucks. Verder krijgt u informatie over het verband tussen het eigengewicht van een truck enerzijds en het draagvermogen en de puntbelasting van vloeren anderzijds.

Definitie: eigengewicht van hef- en magazijntrucks

Het eigengewicht is het gewicht van een truck zonder lading en zonder chauffeur. In principe wordt de complete uitvoering van de truck meegerekend bij het bepalen van het eigengewicht – daar horen dus ook de mast en eventueel de batterij bij.

Er geldt: hoe hoger het eigengewicht, hoe beter de stabiliteit. Hoe kleiner het eigengewicht, hoe makkelijker de truck kan worden meegenomen in bijvoorbeeld vrachtwagens of goederenliften. Welke invloed het eigengewicht heeft op het draagvermogen van de (tussen)vloer wordt hieronder duidelijk.

Invloed van het eigengewicht op het draagvermogen van de (tussen)vloer

Als hef- en magazijntrucks worden ingezet op (tussen)vloeren of rijwegen waaronder zich andere ruimten bevinden, mag het maximale vloerdraagvermogen uiteraard niet worden overschreden. Dit is aangegeven in kg/m².
 • Voorbeeld: De aanduiding “2.000 kg/m²” betekent dat een oppervlakte van 1 m² maximaal met een gewicht van 2.000 kg mag worden belast.

Voor een intern transporttruck wordt de totale last bepaald door het eigengewicht en de statische belasting (last). De vloer wordt echter aanvullend belast door trillingen, bijvoorbeeld als gevolg van het laten zakken van een last, of door het afremmen van de truck. Voor deze dynamische krachten adviseert de VDI-richtlijn 2199 een stootfactor van 1,4 bij vorkheftrucks.

De oppervlakte wordt bepaald door de lengte van de truck en de lengte van de last vermenigvuldigd met de maximale breedte van het voertuig of de lading. Daaruit wordt onderstaande formule afgeleid:

Vloerbelasting in kg/m² = (eigengewicht kg + last kg) x stootfactor 1,4
                                                     lengte m x breedte m


L2 lengte inclusief vorkrug zie factsheet  1.200 of lastlengte buitenlengte truck

800 of lastlengte of buitenbreedte van de vorkheftruck als deze groter is dan 0,8 m


Invloed van het eigengewicht op de vloerbelasting (puntbelasting)

Als hef- en magazijntrucks worden ingezet op vloeren met een gevoelig oppervlak, is de puntbelasting (specifiek de wieldruk) belangrijk. De druk die via de contactvlakken van de banden op de ondergrond wordt uitgeoefend moet door de vloer kunnen worden opgenomen zonder te vervormen. Deze druk wordt aangegeven in kg/cm².

Kritisch zijn zachte vloeroppervlakken als:

 • hout,
 • asfalt,
 • PVC en soortgelijke materialen,

maar ook schokgevoelige oppervlakken als

 • tegels,
 • klinkers en dergelijke.

Het contactvlak van de band is afhankelijk van

 • het bandenmateriaal,
 • het eigengewicht van de truck,
 • het gewicht van de getransporteerde last,
 • dynamische invloeden tijdens het naderen en
 • bochten, rijden en remmen.