Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven/zelfstandigen in Nederland
088 900 8800
Menu

Onderstel van hef- en magazijntrucks

Het onderstel van hef- en magazijntrucks, waaronder de wijze van krachtoverbrenging op de vloer, is maatgevend voor het rijgedrag van de transportmiddelen. De aandrijving kan plaatsvinden over het stuurwiel of over de lastwielen. We onderscheiden zo trucks met achterwiel- en met voorwielaandrijving.

Basisinformatie over het onderstel van hef- en magazijntrucks

De spoorbreedte (afstand tussen het midden van de banden op een as) beïnvloedt het restdraagvermogen van de truck.

De wielbasis (y), de afstand tussen de assen, beïnvloedt het rijgedrag. Net als bij personenauto’s resulteert ook bij hef- en magazijntrucks een kortere wielbasis, bij eenzelfde stuuruitslag, in een kleinere draaicirkel. Trillingen, veroorzaakt door een slechte ondergrond, worden echter met kortere tussenpozen opgenomen. Een langere wielbasis resulteert bij verder gelijke omstandigheden in een meer comfortabel rijgedrag. De grotere draaicirkel vereist in dat geval echter weer een grotere gangpadbreedte.

Er wordt onderscheid gemaakt op basis van de wijze waarop de aandrijving op de vloer wordt overgebracht; of de truck wordt over het stuurwiel aangedreven, of de aandrijving vindt plaats over de lastwielen. Uiteraard wordt er ook onderscheid gemaakt op basis van de bron van de aandrijfenergie.

Bij aandrijving over het stuurwiel, of over de stuurwielen spreken we van achterwielaandrijving, bij aandrijving over de lastwielen van voorwielaandrijving.

Achterwiel-/voorwielaandrijving bij hef- en magazijntrucks

Alle elektrische palletwagens en stapelaars worden vandaag de dag aangedreven en afgeremd via het stuurwiel. Dit garandeert dat de wieldruk, die nodig is voor het remmen en accelereren onder normale inzetomstandigheden op de vloer wordt uitgeoefend. Om die tractie ook te waarborgen op hellende en gladde vloeren zijn een hogere aandrijfwieldruk en een goede wrijvingscoëfficiënt van de banden nodig. Bandenproducenten leveren hiervoor verschillende producten.

Jungheinrich zet afhankelijk van het trucktype in op de volgende concepten:

  1. Geveerde/gedempte zijsteunrollen, als op de elektrische palletwagen Jungheinrich ® EJE, verbonden via het zogeheten “ProTracLink” verdelen de kracht afhankelijk van de rijsituatie. Bij het rechtdoor rijden wordt de kracht gelijkmatig verdeeld over alle wielen, in bochten wordt de kracht geconcentreerd op het buitenste steunwiel. De dempers verhinderen het schommelen van de truck, vergelijkbaar met schokdempers in een personenauto, en maken een optimaal bochtenwerk mogelijk.
  2. Bij de elektrische palletwagen met meerijplatform (type ERE 120) zijn de zijsteunrollen geveerd en wordt de wieldruk van het centrale aandrijfwiel lastafhankelijk gecontroleerd. Bij minder last neemt de wieldruk af en vergt het sturen met de korte dissel minder kracht. Neemt de last toe, dan stijgen ook de wieldruk en de benodigde remkracht. Als het gewicht van de last lager is, verloopt het afremmen zachter; banden rollen niet door en er is minder slijtage. Daarnaast zorgt “ShockProtect” voor de vering van de complete aandrijving. Het staplateau is vrij van schokken, waardoor niet alleen het rijwerk maar ook de rug van de bestuurder wordt gespaard.

Tijdens het rijden op hellingen vertonen de zijsteunrollen dankzij nivellering bovendien amper slijtage. Dankzij een mechanische verbinding zijn beide steunwielen immers altijd op dezelfde hoogte.

  1. Actieve wielophanging (Dubbelstapelaar Jungheinrich ® EJD 220):
    De actieve wielophanging bij de EJD dient twee doelen:
  • Tijdens het laden en lossen van vrachtwagens kan de stapelaar twee op elkaar geplaatste pallets tegelijkertijd opnemen en transporteren. De stapelaar heeft daarbij vaak te maken met lastige vloeromstandigheden. Hellingen en hoeken vereisen een goede tractie van het aandrijfwiel.
  • Als stapelaar moet de EJD 220 beschikken over een goede zijdelingse stabiliteit. De werking van de actieve wielophanging helpt hierbij: Bij het opnemen van de last wordt de steunkracht – en daarmee de zijdelingse stabiliteit – vergroot door een lastafhankelijke stelinrichting in de buitenste steunrollen. Mocht de EJD, bijvoorbeeld als gevolg van een niet centrale lastopname, zijdelings neigen, dan concentreert de stelinrichting (een cilinder met drie zuigers) de steunkracht aan die kant waarnaar de EJD neigt. Voor de dynamische stabiliteit is het systeem aangevuld met een geïntegreerd veerdempingsysteem.
  1. ProTracLink-steunwielen (Jungheinrich ® EJC/ZT stapelaar): In principe is de disselstapelaar in vierwieluitvoering statisch onbepaald. De truck staat daadwerkelijk namelijk slechts op drie wielen, het vierde is onbelast. Afhankelijk van de lastverdeling zijn er twee stabiliteitsdriehoeken: tussen de lastwielen en het aandrijfwiel, dan wel het steunwiel. Dit concept waarborgt een hoge stabiliteit, maar kan leiden tot doorrollen van het aandrijfwiel op oneffen vloeren. De veerdemping van de ProTracLink-rol kan tot op zekere hoogte de oneffenheid in de vloer compenseren. Bij hefhoogtes hoger dan 3.600 mm neemt het restdraagvermogen echter sterk af.
  2. Bij de stapelaar met staplateau (type ERC 212) zijn de zijsteunrollen geveerd en wordt de wieldruk van het centrale aandrijfwiel lastafhankelijk gecontroleerd. Bij minder last neemt de wieldruk af en vergt het sturen met de korte dissel minder kracht. Neemt de last toe, dan stijgen ook de wieldruk en de benodigde remkracht. Als het gewicht van de last lager is, verloopt het afremmen zachter; banden rollen niet door en er is minder slijtage. Daarnaast zorgt “ShockProtect” voor de vering van de complete aandrijving. Het staplateau is vrij van schokken, waardoor niet alleen het rijwerk maar ook de rug van de bestuurder wordt gespaard.