Lesezeit: 6 Minuten

Systemen voor elektrische toegangscontrole worden steeds meer de standaard voor zowel ondernemingen als particuliere huishoudens. Vooral bedrijven met grote bedrijfspanden met verscheidene ingangen, meerdere beveiligde gedeeltes en een groot personeelsbestand profiteren van de voordelen van toegangscontrolesystemen. Die zitten vooral in de talrijke mogelijkheden voor toegangs- en veiligheidscontrole.

Afhankelijk van uw wensen kunnen alle gebouwen of alleen een gedeelte van een bedrijfscomplex worden voorzien van beperkte toegangsmogelijkheden, waar alleen bevoegden toegang hebben. Ook de momenten waarop zij het gebouw mogen betreden, kan worden begrensd, bijvoorbeeld na werktijd of gedurende het weekend. Zelfs bevoegde personen hebben dan uitsluitend in het voorgegeven tijdvak de mogelijkheid om een ruimte of een bedrijfsgedeelte te betreden.

In tegenstelling tot bij een mechanisch vergrendelingssysteem opent een elektronisch toegangscontrolesysteem niet (alleen) met de passende sleutel, maar door middel van bijvoorbeeld een pincode, transponder, sleutelkaart met RFID-technologie of biometrische identificatie. Of deze elektronische componenten uitsluitend of alleen als toevoeging worden gebruikt, kunt u zelf beslissen als overgaat tot het plaatsen van een toegangscontrolesysteem.

In dit artikel leest u welke toegangscontrolesystemen er zijn en hoe ze zich voor verschillende beveiligingsconcepten lenen.

Redenen voor een elektronisch toegangscontrolesysteem in een bedrijf

Er is al vermeld dat een gecontroleerde toegang tot een gebouw resp. verschillende gedeeltes binnen een gebouw één van de hoofdargumenten is voor een elektronisch toegangscontrolesysteem. Daar komt het veilig opslaan van waardevolle spullen, hoogwaardige bedrijfsmiddelen en vertrouwelijke documenten bij: niet alleen ruimtes, maar ook kasten, lockers of werkbank- en bureaulades kunnen elektronisch worden beveiligd.

In tegenstelling tot een vergrendelingssysteem met een algemene sleutel kan de toegangsbevoegdheid bij een elektronisch toegangscontrolesysteem snel worden afgegeven en net zo rap weer worden ingetrokken. Zo kunt u eenvoudig en zonder grote moeite op dagelijkse situaties reageren, zoals het beginnen van nieuwe medewerkers of het verlies van een transponder.

Tegelijkertijd kunt u het toegangscontrolesysteem zo programmeren dat het optimaal aan de dagelijkse bedrijfsprocessen is aangepast. Daarbij heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • Eenmalige toegangscodes voor bezoekers
 • Speciale machtigingen voor leveranciers of dienstverleners (bijv. het schoonmaakbedrijf)
 • Het op een bepaald tijdstip open laten staan van ingangsdeuren (bijv. aan het begin van de werkdag of tijdens de pauze) en van kasten met arbeidsmiddelen (bijv. aan het begin en einde van een shift)
 • Verbinding met systemen voor de registratie van de werktijd
 • Individuele toegangsmachtiging voor verschillende, beveiligde onderdelen van de onderneming
 • Gecontroleerde toegang tot gevoelige informatie door beperking van de toegang tot bedrijfsarchieven, kluizen en beschermingskasten

Het is niet alleen voor grote bedrijven de moeite waard om te kiezen voor een elektronisch toegangscontrolesysteem. Ook werkplaatsen, openbare instellingen en de detailhandel kunnen profiteren van een geautomatiseerde toegangscontrole, die de veiligheid verhoogt en tegelijkertijd de dagelijkse werkprocessen vereenvoudigd.  

Bedrijfsmiddelen met een elektronisch toegangscontrolesysteem beveiligen

Voor arbeidsmiddelen, vertrouwelijke documenten of duur gereedschap is bescherming tegen diefstal en toegang door onbevoegden door middel van elektronische beveiliging een even veilige als comfortabele oplossing. Het kan als toevoeging op het bestaande beveiligingssysteem van het gebouw of onafhankelijk hiervan worden gebruikt. Dat hangt ook altijd af van de grootte en de indeling van uw onderneming.

Vergrendelingssystemen met elektronische componenten zijn er voor lockers, voor gereedschapskasten en werkplaatswagens, ter beveiliging van ladekasten voor kantoor of voor lades van werkbanken of bureaus. Deze systemen bieden de volgende voordelen:

 • Veilige opslag van vertrouwelijke documenten (bedrijfsgeheimen, klanten- en personeelsgegevens)
 • Betrouwbare bescherming van persoonlijke spullen van medewerkers onder werktijd
 • Gecontroleerde toegang tot bedrijfsmiddelen, zoals duur gereedschap of waardevolle arbeidsmiddelen (bijv. computerchips of printplaten)
 • Uitgave van geïndividualiseerde toegangscodes voor elke medewerker (toegang kan apart per medewerker worden toebedeeld)
 • Systemen met auto lock-functie bieden verhoogde veiligheid, omdat ze na een bepaalde tijd automatisch sluiten
 • Het programmeren van op tijd begrensde toegangsrechten

Al deze punten laten zich bij een elektronisch ondersteunde, geïndividualiseerde toegangsbevoegdheid wezenlijk beter controleren dan bij een handmatig, mechanisch vergrendelingssysteem. Het is zelfs mogelijk het systeem ter controle van productiematerialen en goederen te gebruiken en daarmee bedrijfsprocessen, zoals nabestellingen, leveringen en controle van de inventaris, te optimaliseren.   

Als u net een bedrijf start, kunt u meteen meubels kopen met de juiste uitrusting. Het is ook mogelijk om de kastdeuren of de lades van uw bestaande bedrijfsuitrusting achteraf van elektronische toegangscontrolesystemen te voorzien.

Welke toegangscontrolesysteem is het juiste? Overzicht van de elektronische opties

Voor de realisatie een elektronisch toegangscontrolesysteem heeft u de keuze uit verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor uitsluitend toegangscontrole en een mechatronisch of een volledig elektronisch systeem. 

 • Uitsluitend toegangscontrole: de eenvoudigste optie is een elektronische deuropener, die ook kan worden toegepast bij bijvoorbeeld lades of kastdeuren. Deze wordt met de invoer van een pincode, met een radiosignaal of door middel van biometrische identificatie (bijv. met een vingerafdruk of irisscan) geopend.
 • Mechatronisch: in dit geval moet de sluitcilinder eerst mechanisch met een sleutel worden geopend, voordat het slot zich na een aansluitende elektronische identificatie opent.
 • Volledig elektronisch: het vergrendelingssysteem functioneert uitsluitend elektronisch met een éénstaps of meervoudig elektronisch identificatiesysteem. Zo is bijvoorbeeld een combinatie van een transponder en biometrische identificatie denkbaar.

Een elektronisch systeem dient voornamelijk ter bewaking en toegangsbeveiliging, terwijl de focus van mechanische vergrendeling op veiligheid en inbraakbeveiliging ligt. Daarom komt het bij de keuze van een toegangscontrolesysteem vooral aan op de vraag in welk deel van het bedrijf u het systeem wilt gebruiken.

Het gebruik van uitsluitend toegangscontrole is optimaal om aparte ruimtes in een onderneming of de ingang van een bedrijf te beveiligen. Voor de beveiliging van grotere firma’s wordt vaak gekozen voor een systeem met mechanische en elektronische componenten – oftewel een mechatronisch systeem. Op deze manier combineert het vergrendelingssysteem de voordelen van beide technologieën, wat de veiligheid aanzienlijk verhoogt.

Waar moet u op letten bij de planning van een elektronisch toegangscontrolesysteem?

Voor u de aparte componenten voor een nieuw toegangscontrolesysteem samenstelt, is het raadzaam eerst een beveiligingsconcept voor het gehele bedrijf op te stellen en te controleren hoe het nieuwe systeem in dit concept kan worden geïntegreerd. Daarvoor deelt u het gehele gebouw of bedrijfsterrein in verschillende veiligheidszones in. Aansluitend definieert u in welke gradatie deze zones moeten worden beschermd. Deze inschatting vormt de basis voor de toegangscriteria, toegangscontrole en de autorisatie van bepaald personeel. Op deze manier kunt u het toegangscontrolesysteem optimaal plannen en met andere beveiligingsinrichtingen verbinden, zoals alarminstallaties en beveiligingscamera’s.

Als u een nieuw toegangscontrolesysteem voor het gehele bedrijfsgebouw plant, moet u altijd rekening houden met de wettelijke regels rondom brandveiligheid en ervoor zorgen dat alle personen in het gebouw toegang hebben tot dichtstbijzijnde vluchtwegen.

Zodra u een veiligheidsconcept hebt opgesteld, kunt u zich gaan bezighouden met de details. Een belangrijke vraag is met welke methode het sluitmechanisme moet worden bediend. In tegenstelling tot bij een mechanisch systeem heeft u bij een elektronisch toegangscontrolesysteem de keuze uit meerdere varianten. Welke het meest geschikt is voor uw bedrijf, komt zowel op de ruimtelijke omstandigheden als het gewenste beveiligingsniveau aan:

 • Deurklink: het gaat hier om een bekabeld systeem, waarbij de deurbel verbonden is met een schakelaar binnen. Daarmee wordt het vergrendelmechanisme van de deurklink bediend. Bij een aantal systemen kan een afstandsbediening worden gebruikt. Dat is vooral bij grote ruimtes zinvol.
 • Identificatie met RFID-technologie: RFID staat voor radio-frequency identification en betekent dat de informatie voor het openen van de deur via radiografische technologie wordt verstuurd. Daarvoor worden meestal passieve RFID-chips gebruikt, die hun energie halen uit het radiosignaal van het object waaraan het verzoek wordt verstuurd. De chips worden als transponders in bijvoorbeeld sleutelhangers of key cards geplaatst. Deze kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en met de gewenste toegangsrechten worden uitgerust. Bij verlies kunnen ze direct worden gedeactiveerd, zodat er geen dure maatregelen nodig zijn om de veiligheid van het gebouw te blijven garanderen.
 • Biometrische identificatie: bij deze methode wordt een bepaald identiteitskenmerk opgevraagd, waarmee de persoon eenduidig kan worden geïdentificeerd. Als de in een database opgeslagen gegevens de toegang tot een ruimte toestaan, opent de deur. Biometrische systemen kunnen door middel van stemherkenning, vingerafdrukken, irisscans, of een combinatie van deze kenmerken functioneren. Aangezien de kenmerken van alle gemachtigde personen ingelezen resp. door een computer moeten worden ‘geleerd’, wordt dit toegangscontrolesysteem alleen aanbevolen voor bedrijfsgedeeltes die aan de allerhoogste veiligheidseisen moeten voldoen, en waar maar enkele mensen toegang toe hebben.  

Deze bovenstaande selectie beperkt zich tot vergrendelingssystemen zonder sleutel. Natuurlijk kunnen de voorgestelde mogelijkheden bij een mechatronisch systeem met verschillende sleutels of met een algemene sleutel worden gecombineerd.

Veelgestelde vragen over elektronische toegangscontrolesysteem

Wat is een elektronisch toegangscontrolesysteem?

Een elektronisch toegangscontrolesysteem functioneert in vergelijking tot een mechanisch systeem niet (of niet uitsluitend) met een sleutel, maar met een bijbehorend bewijs voor gemachtigde toegang, bijvoorbeeld een pincode, transponder of biometrische herkenning.

Welke voordelen biedt een elektronisch toegangscontrolesysteem?

Een elektronisch toegangscontrolesysteem maakt de toegangsrechten voor een bepaald aantal personen mogelijk. Deze machtiging kan naar wens worden ingeperkt voor een bepaald tijdvak, eenvoudig worden toegezegd en net zo snel weer worden afgenomen. Afhankelijk van de veiligheidsgraad van het bedrijfsgedeelte kunnen toegangsrechten via éénstaps- of meervoudige verificatie worden toegewezen, maar ook door middel van biometrische gegevens.

Hoe functioneren elektronische toegangscontrolesystemen zonder sleutel?

In tegenstelling tot bij een systeem met een mechanische sleutel, komen bij elektronische toegangscontrolesystemen radiosignalen met RFID-technologie, elektrisch openende deurklinken en biometrische identificatieprocessen (bijv. scan van vingerafdruk of iris) om de hoek kijken.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – PhotoTalk