Lesezeit: 3 Minuten

Milieuvriendelijke afvalverwerking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Des te belangrijker is de professionele verwerking van industrieel en bedrijfsafval. Voor ondernemers is het aan de ene kant van belang om milieuvriendelijk te handelen. Aan de andere kant moet met een goed doordacht concept voor afvalverwerking ook tijd en geld worden bespaard. De kunst zit hem erin hier een goede balans in te vinden.

Grote hoeveelheden industrieel- en bedrijfsafval onderscheiden zich niet van normaal huisafval en  kunnen in de klassieke vuilniscontainer worden geworpen. Maar er is ook gevaarlijk afval waarvan de verwerking aan speciale eisen en voorschriften moet voldoen.

Wet- en regelgeving voor particulieren en zakelijke afvalverwerking

Voor afvalstoffen is er allereerst de Europese Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen, die de basis vormt van alle Europese wetgeving voor afval. Hierin wordt al het voorkomende afval gedefinieerd en aandacht besteed aan mogelijke gevaren van bepaald afval. Deze richtlijn geldt als de basis voor afvalwerking – zowel zakelijk als particulier.  

Daarnaast zijn er talrijke andere – internationale en nationale – wetten en verordeningen, die ervoor moeten zorgen dat afval op de juiste manier wordt weggegooid. U vindt hierin voorschriften die schade aan het milieu moeten voorkomen en recycling in de hand moeten werken. Naast de ‘Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen’ zijn er bijvoorbeeld andere Europese initiatieven, zoals het ‘EU-actieplan voor circulaire economie’, en de onderstaande richtlijnen:

Naast deze richtlijnen is er onder andere deze nationale wetgeving voor afvalstoffen:

In hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer staat alle wetgeving over afvalstoffen. Specifieke wetgeving voor bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen vindt u in paragraaf 10.6. De Europese Unie schrijft ook voor dat elke lidstaat een eigen plan voor afvalbeheer opstelt. In Nederland is dat het Landelijk Afvalbeheerplan met daarin alles over de organisatie en de doelstellingen van ons nationale afvalstoffenbeleid.

Wat is bedrijfsafval?

Veel soorten bedrijfsafval vinden we ook in particuliere huishoudens: restafval, papier en karton, glas, groenafval en plastic, blik en drinkpakken. Zulk bedrijfsafval kunt u op de dezelfde manier weggooien als thuis: u scheidt het afval en gooit het in de betreffende afvalbakken, die door de afvalverwerker worden opgehaald. Vooral in industriële bedrijven komt ook ander afval voor als:  

 • Oude olie
 • Bouwafval
 • Chemicaliën
 • Elektronisch afval
 • Hout
 • Grofvuil
 • Kunststoffen

Net zoals in particuliere huishoudens moeten ondernemingen dit afval scheiden. Gevaarlijk en chemisch bedrijfsafval dient apart te worden opslagen in speciale kasten en containers.  Dit moet worden op opgehaald door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Daarnaast gelden er voor industriële bedrijven nog een aantal andere voorschriften.  

Bronscheiding van afval voor bedrijven

In het Landelijk Afvalbeheerplan staat ook wet- en regelgeving voor bedrijfsafval. Daarin verneemt u hoe u uw bedrijfs- en industrieel afval moet scheiden, verzamelen en weggooien. Om u te helpen vindt u een stappenplan voor het scheiden van bedrijfsafval op de website van de Kamer van Koophandel. Daarin staan alle noodzakelijke stappen: van de scheiding van het afval tot het afsluiten van een contract met een afvalinzamelaar.

Voor het afval dat u moet scheiden zijn er drie hoofdcategorieën: bedrijfsafval dat u afhankelijk van de bedrijfssituatie moet scheiden, afval dat u moet scheiden als u eenmalig een grote hoeveelheid heeft en bedrijfsafval dat u altijd moet scheiden.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie:

 • Karton en papier
 • Gft en swill
 • Glas
 • Folie
 • Piepschuim
 • Hout
 • Groenafval
 • Textiel

Eenmalig een grote hoeveelheid:

 • Folie: vanaf 400 liter
 • Piepschuim: vanaf 1.000 liter
 • Hout: vanaf 3 kubieke meter
 • Groen- en tuinafval: vanaf 3 kubieke meter
 • Textiel: vanaf 1 kubieke meter
 • Matrassen: vanaf 10 exemplaren

Altijd scheiden:

 • Algemeen bedrijfsafval: o.a. batterijen en accu’s, elektronische apparatuur
 • Afval van voertuigen: o.a. autowrakken en banden
 • Afval van wegen, terreinen en ondergrond: o.a. asfalt, kunstgras, ondergrondse opslagtanks
 • Landbouwafval: o.a. landbouwplastic en steenwol uit de tuinbouw
 • Industrieel afval: o.a. productieafval en zuurteer en overig zwavelhoudend afval
 • Overig bedrijfsafval: o.a. kwikhoudend afval en niet ontwikkeld fotopapier

De volledige lijst van bedrijfsafval dat u altijd moet scheiden vindt u in de Afvalwijzer voor bedrijven.

Met behulp van de afvalwijzer voor bedrijven weet u waar u aan toe bent. Als u hier aanvinkt wat allemaal voor u van toepassing is, weet u precies welk afval in uw bedrijf moet worden gescheiden. U krijgt een overzicht dat u kunt downloaden als pdf-bestand en vervolgens kunt uitprinten of opslaan.

Verschillende afvalbakken voor uw bedrijfsafval

Om het scheiden van afval gestroomlijnd vorm te geven in uw bedrijf, zijn er vuilnisbakken en (rol)containers in veel verschillende soorten en maten. Afvalbakken van kunststof of edelstaal zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Alles dat moet worden gerecycled kunt u in kringloop afvalbakken gooien en al het gevaarlijke afval kunt u opslaan in speciale kasten en containers. Zo maakt u de scheiding van afval niet alleen eenvoudig en comfortabel, maar ook veilig.  

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – dlewis33