Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 3 Minuten

Milieuvriendelijke afvalverwerking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Des te belangrijker is de professionele verwerking van industrieel en bedrijfsafval. Voor ondernemers is het aan de ene kant van belang om milieuvriendelijk te handelen. Aan de andere kant moet met een goed doordacht concept voor de verwerking van bedrijfsafval ook tijd en geld worden bespaard. De kunst zit hem erin hier een goede balans in te vinden.

Grote hoeveelheden industrieel- en bedrijfsafval onderscheiden zich niet van normaal huisafval en  kunnen in de klassieke vuilniscontainer worden geworpen. Maar er is ook speciaal afval waarvan de verwerking aan bepaalde eisen en voorschriften moet voldoen.

Wat is bedrijfsafval?

Veel soorten bedrijfsafval vinden we ook in particuliere huishoudens: restafval, papier en karton, glas, groenafval en plastic, blik en drinkpakken. Zulk bedrijfsafval kunt u op de dezelfde manier weggooien als thuis: u scheidt het afval en gooit het in de betreffende afvalbakken, die door de afvalverwerker worden opgehaald. Vooral in industriële bedrijven komt ook ander afval voor als: 

 • Oude olie
 • Bouwafval
 • Chemicaliën
 • Elektronisch afval
 • Hout
 • Grofvuil
 • Kunststoffen

Net zoals in particuliere huishoudens moeten ondernemingen dit afval scheiden. Gevaarlijk en chemisch bedrijfsafval dient apart te worden opslagen in speciale kasten en containers.  Dit moet worden op opgehaald door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Daarnaast gelden er voor industriële bedrijven nog een aantal andere voorschriften. 

Wet- en regelgeving voor het afvoeren van bedrijfsafval

Voor afvalstoffen is er allereerst de Europese Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen, die de basis vormt van alle Europese wetgeving voor afval. Hierin wordt al het voorkomende afval gedefinieerd en aandacht besteed aan mogelijke gevaren van bepaald afval. Deze richtlijn geldt als de basis voor afvalwerking – voor zowel bedrijven als particulieren.  

Daarnaast zijn er talrijke andere – internationale en nationale – wetten en verordeningen, die ervoor moeten zorgen dat afval op de juiste manier wordt verwerkt. In deze wetgeving vindt u voorschriften die schade aan het milieu moeten voorkomen en recycling in de hand moeten werken. Naast de ‘Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen’ zijn er andere Europese initiatieven, zoals het ‘EU-actieplan voor circulaire economie’ en de onderstaande richtlijnen:

 • Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval
 • Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

Naast deze richtlijnen is er onder andere deze nationale wetgeving voor afvalstoffen: 

In hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer staat alle milieuwetgeving over afvalstoffen. Specifieke wetgeving voor bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen vindt u in paragraaf 10.6. De Europese Unie schrijft voor dat elke lidstaat een eigen plan voor afvalbeheer opstelt. In Nederland is dat het Landelijk Afvalbeheerplan met daarin alles over de organisatie en de doelstellingen van ons nationale afvalstoffenbeleid.

Bronscheiding – sorteren en laten ophalen van bedrijfsafval

In het Landelijk Afvalbeheerplan staat ook wet- en regelgeving voor bedrijfsafval. Daarin verneemt u hoe u uw bedrijfs- en industrieel afval moet scheiden, verzamelen en weggooien. Om u te helpen vindt u een stappenplan voor het scheiden van bedrijfsafval op de website van de Kamer van Koophandel. Daarin staan alle noodzakelijke stappen: van de scheiding van het afval tot het afsluiten van een contract met een afvalinzamelaar.

Voor het afval dat u moet scheiden zijn er drie hoofdcategorieën: bedrijfsafval dat u afhankelijk van de bedrijfssituatie moet scheiden, afval dat u moet scheiden als u eenmalig een grote hoeveelheid heeft en bedrijfsafval dat u altijd moet scheiden.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie:

 • Karton en papier
 • Gft en swill
 • Glas
 • Folie
 • Piepschuim
 • Hout
 • Groenafval
 • Textiel

Eenmalig een grote hoeveelheid:

 • Folie: vanaf 400 liter
 • Piepschuim: vanaf 1.000 liter
 • Hout: vanaf 3 kubieke meter
 • Groen- en tuinafval: vanaf 3 kubieke meter
 • Textiel: vanaf 1 kubieke meter
 • Matrassen: vanaf 10 exemplaren

Altijd scheiden:

 • Algemeen bedrijfsafval: o.a. batterijen en accu’s, elektronische apparatuur
 • Afval van voertuigen: o.a. autowrakken en banden
 • Afval van wegen, terreinen en ondergrond: o.a. asfalt, kunstgras, ondergrondse opslagtanks
 • Landbouwafval: o.a. landbouwplastic en steenwol uit de tuinbouw
 • Industrieel afval: o.a. productieafval en zuurteer en overig zwavelhoudend afval
 • Overig bedrijfsafval: o.a. kwikhoudend afval en niet ontwikkeld fotopapier

De volledige lijst van bedrijfsafval dat u altijd moet scheiden vindt u in de Afvalwijzer voor bedrijven. Als u hierin aanvinkt wat allemaal voor u van toepassing is, weet u precies welk afval in uw bedrijf moet worden gescheiden. U krijgt een overzicht dat u kunt downloaden als pdf-bestand en vervolgens kunt uitprinten of opslaan.

Verschillende afvalbakken voor de verwerking van bedrijfsafval

Om de scheiding en verwerking van bedrijfsafval gestroomlijnd vorm te geven, zijn er vuilnisbakken en (rol)containers in veel verschillende soorten en maten. Afvalbakken van kunststof of edelstaal zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Alles dat moet worden gerecycled kunt u in kringloop afvalbakken gooien en al het gevaarlijke afval slaat u op in speciale kasten voor gevaarlijke stoffen. Zo maakt u de scheiding van afval niet alleen eenvoudig en comfortabel, maar ook veilig.  

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – dlewis33