Lesezeit: 2 Minuten

Van heftrucks tot elektrische pompwagens en handpalletwagens. Deze transportmiddelen zijn onmisbaar op de werkvloer om goederen en pallets van A naar B te krijgen. Hoewel een palletwagen een zeer lange levensduur kent, kan het gebeuren dat bepaalde functies, zoals het pompvermogen, na enige tijd afnemen. Wanneer u op een dag merkt dat bij het op en neer bewegen van de dissel de vorken niet meer omhooggaan, dan kan dit wijzen op problemen met het oliepeil of op lucht, die in de cilinder is gekomen. Een enkele luchtbel kan het pompvermogen al ontregelen. De palletwagen repareren is in beide gevallen niet noodzakelijk, olie bijvullen of ontluchten kan er al voor zorgen dat uw pompwagen weer naar behoren functioneert.

Hydraulische cilinder ontluchten

Het meest voorkomende probleem bij palletwagens is dat er lucht in het systeem komt. Met een simpele serie aan pompbewegingen kunt u de hydrauliek ontluchten en dit probleem verhelpen. U begint met de dissel in de ‘dalen’ stand te zetten. Wanneer de vorkhoogte op het laagste punt is, houdt u de dissel in deze stand en voert u tien tot vijftien keer een volledige pompbeweging uit. Hiermee drukt het luchtoverschot uit de hydraulische cilinder. Vervolgens zal het weer mogelijk zijn om in de normale pomppositie de vorken te heffen: het ontluchten van hydraulische cilinders kan in een minuut worden uitgevoerd.

Wanneer het probleem zich blijft voordoen, is het aan te raden een inspectie uit te voeren aan de sluit- of O-ringen, die het indringen van lucht dienen te voorkomen. Vooral wanneer de pompwagen is blootgesteld aan vocht of zelfs chemische vloeistoffen, kunnen deze ringen na jarenlang gebruik beschadigd zijn. Een reparatie van de pompwagen hangt in dit geval sterk af van het producttype: raadpleeg de handleiding om de juiste ringen te bestellen.

Olie controleren

De olie bijvullen van een palletwagen is een onderhoudsklus die soms te laat wordt uitgevoerd. U dient in ieder geval eenmaal per zes maanden het oliepeil van de pompwagen te controleren. In een palletwagen van gemiddelde omvang gaat doorgaans 0,3 liter olie. Het controleren van het oliepeil voert u uit wanneer de vorken in hun laagste stand staan. Vaak is de draaidop die het oliereservoir afsluit te vinden onder een kap bij het pompscharnier. Verwijder eerst deze kap – let daarbij op de richting waarin die op het scharnier past – en draai vervolgens het oliereservoir open.  Als er geen minimumpeil is aangeduid, kunt u ervan uitgaan dat het peil niet lager mag staan dan een centimeter onder de hals van het oliereservoir.

Bijvullen met de correcte olie

Bij onderhoud aan een palletwagen is het gebruik van de juiste olie essentieel. De garantie kan vervallen als wordt vastgesteld dat de olie is ververst met een type dat afwijkt van de fabrieksspecificaties. De olie bijvullen van een pompwagen is verder een eenvoudige klus. Bij de meeste palletwagens gaat het enkel om een paar druppels olie, die in de oliecontainer worden gegoten aan de onderzijde van de dissel. Vul het oliepeil bij tot het punt waar hooguit een halve centimeter ruimte overblijft. Bij het vastdraaien van de dop dient u erop te letten dat dit met genoeg kracht gebeurt; een lekkage kan voor veel vervuiling zorgen.

U merkt dat u er met een paar simpele handelingen voor zorgt dat uw palletwagen weer functioneert. Repareren is in de meeste gevallen niet eens nodig!

Bron afbeelding:
© gettyimages.de –
fotografixx