Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 3 Minuten

Als eigenaar van een bedrijf is het vanzelfsprekend dat u bedrijfsmiddelen, zoals kantoormeubilair, magazijninrichting, vervoersmiddelen en gereedschap aanschaft voor langdurig gebruik. Deze aankopen vallen in de categorie investeringen en worden vaste activa genoemd: gebruiksvoorwerpen die langere tijd in gebruik zullen zijn. De term vlottende activa wordt gebruikt voor bijvoorbeeld voorraad of andere producten die maar één productieproces meegaan.

Vaste activa

Voor vaste activa dient u in uw boekhouding de kosten te verdelen over het aantal jaren van de levens- of gebruiksduur van de aankoop. Dit zijn ook de jaarlijkse kosten die u van de belasting aftrekt.

Een voorbeeld: u schaft een hydraulische stapelaar aan van € 1200, die u zeer veel gebruikt. U verwacht dat u deze machine vijf jaar zult gebruiken, waarna u de stapelaar voor € 200 kunt verkopen. In het jaar van de aanschaf wordt het gehele aankoopbedrag geboekt. Vervolgens schrijft u elk jaar € 200 van de boekwaarde af: over vijf jaar tijd verliest de investering € 1000 aan waarde, jaarlijks € 200. Dit bedrag moet elk jaar van de winst worden afgetrokken, totdat na vijf jaar de uiteindelijke restwaarde van € 200 is bereikt.

Lineaire formule

Samengevat valt de jaarlijkse afschrijving van gereedschap te berekenen met een simpele formule. Hiervoor dient u het volgende te weten:

  • Aanschafkosten: de totale kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf.
  • Restwaarde: de waarde van het product wanneer het na de gebruiksduur wordt verkocht.
  • Gebruiksduur: periode waarin het product wordt gebruikt, of levensduur van het product, in jaren.

Hieruit volgt de onderstaande formule:

Regels Belastingdienst voor de afschrijving van gereedschap

Gereedschap afschrijven is een fiscale zaak. In de boekhouding is het dus relevant voor de Belastingdienst en aan de door hen gestelde regels onderhevig. Een belangrijke regel is dat afschrijving van gereedschap op een termijn van minimaal vijf jaar gebeurt. Schaft u bijvoorbeeld een machine aan die zo veel wordt gebruikt, dat deze een gebruiksduur van slechts drie jaar heeft, dan dient u alsnog het verschil tussen de nieuwwaarde en restwaarde door vijf in plaats van drie te delen en dit bedrag jaarlijks af te trekken.

Stel, een elektrische palletwagen kost nieuw € 1500 en wordt drie jaar gebruikt, waarna de verkoopwaarde € 150 is. Het verschil (€ 1350) wordt door vijf in plaats van drie jaar gedeeld. De jaarlijkse afschrijving van dit gereedschap is dan ook € 270. Na drie jaar is de boekwaarde € 690, in plaats van € 150.

Als u de machine na drie jaar verkoopt, is het verschil tussen de verkoopwaarde en boekwaarde € 540. Dit kunt u aftrekken van de winst in het derde boekjaar. De eerste twee jaar bedraagt uw fiscale afschrijving € 270, gevolgd door € 810 (€ 270 + € 540) in het derde jaar.

Aanschafkosten, subsidies en eigen productie

Wanneer we spreken over aanschafkosten, dan valt hier meer onder dan alleen de prijs die is betaald voor de aankoop. U mag hier ook de bijkomende kosten optellen, zoals installatie, levering en eventuele administratieve kosten (zoals bij aankoop van onroerend goed). Wanneer u echter korting of subsidie ontvangt, trekt u deze af van de aanschafkosten.

Gebruikt u een product, zoals een machine of ander gebruiksvoorwerp, dat u zelf heeft geproduceerd? Dan kunt u de investeringswaarde berekenen door de materiaalkosten, personeelskosten en eventuele uitbestede werkzaamheden bij elkaar op te tellen.

Hierbij gelden de volgende regels:

  • Aanschafkosten onder € 450 schrijft u in één keer af.
  • De gebruiksduur bepaalt u zelf.
  • Zodra u een systeem van gebruiksduur hanteert, dient u zich hieraan te houden. Verandering mag alleen met een goed onderbouwde uitleg.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de officiële voorschriften, wetten en richtlijnen omtrent dit thema. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf is het raadzaam om vooraf een deskundige te raadplegen.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – jacoblund