Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 6 Minuten

In de logistiek worden goederen meestal op pallets geladen, zodat ze snel en plaatsbesparend kunnen worden opgeslagen of vervoerd. Om te voorkomen dat de goederen tijdens het transport wegglijden, moeten ze stevig worden vastgezet. Met wikkelfolie – ook wel stretchfolie genoemd – kunt u de afzonderlijke verpakkingen samenbinden tot één stevig pakket.

De goederen moeten natuurlijk onbeschadigd op hun bestemming aankomen. Daarom is het belangrijk om de pallets op de juiste manier te sealen. In dit artikel kunt u lezen welke methodes en machines u hiervoor kunt gebruiken, hoe u precies te werk moet gaan en welke richtlijnen van toepassing zijn.

Waarom worden pallets geseald?

Door goederen en pallets strak in te pakken met wikkelfolie, ook wel sealen genoemd, bereikt u het volgende:

 • Door de lading vast te zetten met wikkelfolie voorkomt u dat de goederen wegglijden of omvallen.
 • U bindt de pallets en goederen samen tot compacte units, die bijzonder stabiel zijn en zelfs bestand zijn tegen sterke krachtinwerking, zoals bij transport over ruwe zeeën of kronkelige wegen.
 • Uw goederen komen veilig en onbeschadigd op hun bestemming aan.
 • U voorkomt onnodige kosten voor retourzendingen en verhoogt de klanttevredenheid.

De juiste voorbereiding en follow-up

Voor en na het sealen van uw pallets moet u geschikte accessoires voor pallets gebruiken. U kunt daarmee zorgen voor de juiste ladingzekering, en wel op de volgende manier:

 1. Plaats anti-slippapier tussen de pallet en de goederen.
 2. Zodra de eerste laag goederen op de pallet staat, legt u er een tussenlaag anti-slippapier op, alvorens u er de volgende laag goederen op zet.
 3. Beschermhoeken, omsnoeringsband en randbeschermers bieden extra stabiliteit en bescherming.
 4. Bedek de bovenste goederen met afdekfolie voordat u met het eigenlijke sealen begint.

Instructies voor handmatig sealen

Bij het handmatig sealen van pallets is behalve een handafroller en geschikte stretchfolie, ook het correct wikkelen van de pallet van belang. Deze instructies laten u zien hoe u de folie op een manier aanbrengt, waarbij de goederen stevig op de pallet blijven zitten:

 1. Pallet aan de onderkant wikkelen:

  Pallet sealen, stap 1: pallet aan de onderkant wikkelenKnoop het uiteinde van de folie aan één hoek van de pallet vast. Wikkel de folie nu acht tot twaalf keer rondom het onderste deel van de goederen om ze stevig aan de pallet vast te maken.

 2. Pallet in het midden wikkelen:

  Pallet sealen, stap 2: pallet in het midden wikkelenWikkel de stretchfolie spiraalvormig rond de pallet, vanaf de onderkant naar boven. De stroken folie moeten elkaar minstens halverwege overlappen.

 3. Bovenkant van de lading wikkelen:

  Pallet sealen, stap 3: bovenkant van de lading wikkelenZodra u de bovenkant van de lading hebt bereikt, omwikkelt u deze vier tot vijf keer.

 4. De lading kruislings wikkelen:

  Pallet sealen, stap 4: de lading kruislings wikkelenWikkel vervolgens weer in een spiraal naar beneden. Hierdoor wordt het middelste gedeelte twee keer omwikkeld. Ook het onderste gedeelte moet u nog een keer omwikkelen.

Er dient speciale zorg te worden besteed aan het omwikkelen van de onderkant: hier gaat het namelijk vaak mis. Zorg ervoor dat u het onderste deel vaak genoeg hebt omwikkeld, zodat de laadeenheid veilig met hefvoertuigen kan worden vervoerd en de goederen op de pallet zelfs na het laden niet kunnen bewegen.

Wetenswaardigheden over stretchfolie voor ladingzekering

Wikkelfolie is over het algemeen rekbaar, sterk en meestal doorzichtig, maar er zijn ook gekleurde versies. Er zijn onder andere mini-wikkelfolie, handwikkelfolie en machinewikkelfolie verkrijgbaar. Deze folies verschillen qua sterkte, draagvermogen en afmetingen.

Alle folies worden gemaakt van de kunststof polyethyleen (PE), dat vloeibaar wordt gemaakt om verschillende soorten folie te produceren. De kwaliteit van het gebruikte PE hangt af van de moleculaire structuur en is bepalend voor de sterkte van de stretchfolie.

Om ervoor te zorgen dat u de goederen veilig kunt vastzetten op pallets, moet u bij het kiezen van de juiste stretchfolie rekening houden met twee factoren:

 1. De folie moet afgestemd zijn op het type en het gewicht van de vracht.
 2. De folie moet op de juiste manier worden aangebracht.

Ongeacht de kwaliteit moet elke stretchfolie tot een zeker punt worden voorgerekt, zodat u de goederen stevig kunt vastmaken. Pas wanneer deze grens bereikt is, kan de folie hoge traagheidskrachten weerstaan. Als dat niet het geval is, zal het materiaal zelfs bij geringe impact gaan loszitten en is het niet geschikt om bijvoorbeeld dozen of kratten veilig te transporteren.

De juiste handwikkelfolie voor het sealen van pallets

U kunt voor het handmatig sealen van pallets standaardfolie of voorgerekte folie gebruiken. Voorgerekte folie is aan te bevelen, omdat ze de volgende voordelen biedt:

 • Gewicht van de rol: een rol standaardfolie weegt ongeveer 4 kg inclusief de handafroller, een rol voorgerekte folie weegt daarentegen slechts 2 kg. Dit maakt het handmatig spannen van pallets met voorgerekte folie gemakkelijker.
 • Materiaaldikte: standaardfolie is relatief dik in vergelijking met voorgerekte folie – u hebt meer opslagruimte nodig voor standaardfolie.
 • Materiaalverbruik: het materiaalverbruik met voorgerekte folie is ongeveer 60% lager: er is ongeveer 300 gram standaardfolie nodig om een pallet negen keer te omwikkelen, voor hetzelfde aantal omwikkelingen hebt u ongeveer 120 gram voorgerekte folie nodig.
 • Kosten: door het hogere materiaalverbruik zijn de kosten voor standaardfolie ongeveer 33% hoger dan bij voorgerekte folie.

Gebruik voor het vastzetten van ladingen dus liever voorgerekte folie. Vooral als u werkt met een handafroller of een eenvoudige foliewikkelaar zonder voorrekfunctie, moet u voorgerekte folie gebruiken, omdat het bij handmatig sealen van pallets niet zeker is of de stretchgrens daadwerkelijk wordt bereikt.

Let op: het handmatig aanbrengen van stretchfolie is voornamelijk bedoeld om de lading te beschermen tegen stof, vuil en vocht. Om de goederen veilig vast te zetten voor transport is een foliewikkelaar voor pallets geschikter.

Pallets sealen: tips voor de bediening van foliewikkelaars

Zowel voor het automatisch als handmatig sealen van pallets is de juiste techniek cruciaal. Als u een foliewikkelaar voor pallets gebruikt, is het bijzonder belangrijk dat u deze correct instelt. U moet rekening houden met de volgende factoren:

 • De rek van de stretchfolie moet worden ingesteld
 • De optimale spanning moet worden berekenend
 • Het juiste aantal omwikkelingen aan de onder-, midden- en bovenkant moet worden bepaald

Welke foliewikkelaars voor pallets zijn er?

Als u de folie automatisch op de lading wilt aanbrengen, kunt u kiezen uit de volgende foliewikkelaars:

Systeem / foliewikkelaarWerkwijze
Systemen met een rem• De stretchfolie loopt eerst over een (elektro-)mechanische rem – dit zorgt voor een constante spanning
• De gespannen folie wordt om de volgeladen pallet op de draaischijf gewikkeld
• Alleen geschikt voor voorgerekte folie
Voorreksystemen zonder aandrijving• Geschikt voor niet-voorgerekte folie
• Bestaat uit twee rollen die de stretchfolie voorrekken
• De spanning van de folie tijdens het sealen is exact gelijk aan de spanning die bij het voorrekken wordt bereikt
Voorreksystemen met aandrijving• Twee of meer gemotoriseerde rollen
• De spanning tijdens het sealen kan hoger worden ingesteld dan de mate van voorrekken
• Alleen geschikt voor folies van bijzonder hoge kwaliteit

Veelgestelde vragen over pallets sealen

Welke richtlijnen zijn er voor het vastzetten van ladingen met stretchfolie?

De vraag of het daadwerkelijk toegestaan is om pallets slechts met stretchfolie te zekeren, komt telkens weer terug in bedrijven. Hierop luidt het antwoord: ja. De lading kan alleen wegglijden of beschadigd raken als er fouten worden gemaakt bij het sealen van de pallet. Voor veilig goederenvervoer met behulp van stretchfolie en om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het beveiligen van de lading, is de volgende richtlijn relevant:

• EU-richtlijn 2014/47/EU: deze richtlijn, die sinds 20 mei 2018 van kracht is, bepaalt dat “alle actoren die betrokken zijn bij het logistieke proces […] ervoor moeten zorgen dat de lading naar behoren is verpakt en op een geschikt voertuig is geladen” (paragraaf 17). Dit wordt gecontroleerd tijdens technische controles langs de weg door de bevoegde autoriteiten, die gespecificeerde grenswaarden voor versnellings- en traagheidskrachten als referentiewaarde gebruiken (paragraaf 16).

Waarom is het belangrijk om voorgerekte folie te gebruiken bij het handmatig sealen van pallets?

Als u de folie met de hand aanbrengt, kunt u het materiaal niet maximaal oprekken. Dit betekent dat handmatig aangebrachte, niet-voorgerekte folie tijdens het transport kan uitzetten en dat de goederen kunnen gaan schuiven. Voorgerekte stretchfolie is veiliger als u uw pallets handmatig sealt.

Wat is beter voor de ladingzekering: handmatig of automatisch pallets sealen?

U bereikt de grootste stabiliteit met een foliewikkelaar voor pallets. Hiermee wordt de folie onmiddellijk uitgerekt, zodat de nodige spanning ontstaat om de lading stevig vast te zetten. Het handmatig sealen van pallets dient meer als bescherming tegen stof, vuil en vocht dan als zekering van de goederen.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – dolgachov, endopack