Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 6 Minuten

Werkkleding is in veel branches onmisbaar. Vooral in de bouw, de industrie en in de land- en bosbouw moet deze kleding tegen een stootje kunnen. Om ervoor te zorgen dat de werkkleding bestand is tegen invloeden van buitenaf, is het onderhouden en wassen van werkkleding bijzonder belangrijk. Maar kan de wasmachine thuis dat eigenlijk wel aan? Onder bepaalde omstandigheden is professionele reiniging niet alleen zinvol, maar zelfs volgens de wet verplicht. Kom erachter voor welke beroepen dit geldt en waar u op moet letten als u beschermende kleding of werkkleding zelf wilt schoonmaken, naaien of repareren.

Onder welke voorwaarden mag u werkkleding zelf wassen?

Of u werkkleding zelf mag wassen of niet, hangt aan de ene kant af van uw werk en aan de andere kant van de soort werkkleding. Voor branches waar onder strenge hygiënische omstandigheden of met biologische agentia wordt gewerkt, is zelfs wettelijk bepaald in Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dat de werkgever verantwoordelijk is voor de hygiënische reiniging van de werkkleding. Het gaat hier voornamelijk om de levensmiddelen- en de farmaceutische industrie.

Afhankelijk van de soort werkkleding gelden verschillende voorschriften voor het wassen en onderhoud. Deze tabel geeft een overzicht welke werkkleding u zelf mag wassen en in welke gevallen professionele reiniging noodzakelijk is.

Soort werkkledingEigenschappenReiniging en onderhoud
Dienstkleding• Kleding voor een uniforme verschijning van alle medewerkers
• Wordt beschikbaar gesteld door de werkgever (bijv. uniformen, T-shirts met dezelfde opdruk) of wordt zelf gekocht aan de hand van bepaalde voorschriften wat betreft kleur, vorm of materiaal 
• De werkkleding zelf wassen en onderhouden is mogelijk
Beroepskleding• Functionele kleding waarvan de eigenschappen op een bepaald beroepsprofiel zijn afgestemd
• Bijv. kleding voor de verpleging of ziekenhuizen of werkkleding voor in de bouw
• De werknemer kan deze kleding zelf in een vakwinkel voor beroepskleding aanschaffen
• De werkkleding zelf wassen en onderhouden is mogelijk
• Uitzondering: werkplekken met bijzondere strenge hygiëne-eisen
Beschermende kleding• Belangrijk onderdeel van de beschermende maatregelen van de werkgever
• Beschermt voor de gevaren die direct met het uitoefenen van het beroep te maken hebben
• De werkgever stelt de uitrusting ter beschikking en is verantwoordelijk voor vervangend materiaal
• Mag uitsluitend professioneel worden gereinigd en hersteld, zodat de beschermende functie behouden blijft

Dit moet u weten over het wassen van beschermende kleding

Als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verplicht is voor het uitvoeren van uw beroep, dan dient deze beschermende kleding professioneel te worden gereinigd. Bij het maken van beschermende kleding worden speciale materialen gebruikt en innovatieve technologieën toegepast voor de bescherming van de oppervlakken van de stof. Gespecialiseerde bedrijven hebben niet alleen de geschikte schoonmaakmiddelen om bepaalde hardnekkige vlekken te verwijderen, ze weten ook precies waar ze op moeten letten bij het onderhoud van verschillende materialen. Indien nodig, zorgen zij ook voor de nabehandeling – zoals impregneren – om de beschermende functie van het textiel in stand te houden.

Als u uw werkkleding thuis wast met normaal wasmiddel, wasverzachter of op hoge temperaturen, dan kan dit het textiel aantasten en zal de beschermende functie afnemen. Ook de in verhouding kleine wastrommel van een reguliere wasmachine kan een negatief effect hebben: de kleding wordt stevig samengedrukt, waardoor de membranen in het weefsel beschadigd kunnen raken.

Als u uw werkkleding zelf wast, houd u dan altijd aan de voorschriften op het kledinglabel. Gebruik in ieder geval geen zeep, logen of chemische reinigingsmiddelen! Controleer uitvoerig of de beschermende functie nog intact is, voordat u de kleding weer gaat dragen tijdens uw werk.

Volgens de wet voorgeschreven beschermende kleding mag niet particulier worden gewassen. Heeft u daarentegen vrijwillig besloten om beschermende kleding te dragen of u draagt deze in uw vrije tijd, dan ligt de beslissing uiteraard bij u – u kunt de werkkleding zelf schoonmaken of dit overlaten aan een professioneel bedrijf.

Wie is er verantwoordelijk voor het schoonmaken van werkkleding?

In branches waarin professionele reiniging van werkkleding niet verplicht is, kunnen werkgevers zelf beslissen hoe ze vormgeven aan het onderhoud en wassen van de werkkleding. Sommige bedrijven betalen naast het loon een wasvergoeding uit aanhun werknemers. In dat geval wordt het besluit om de kleding zelf te wassen of om naar een professioneel bedrijf te gaan aan de werknemer overgelaten. Andere werkgevers laten het direct over aan een professionele onderneming voor textielreiniging, die de vuile werkkleding ophaalt en schoon weer terugbrengt.

In het geval van een wasvergoeding moet een werkgever zich aan de regelgeving van de fiscus houden. Als de wasvergoeding normaal wordt uitgekeerd, dan wordt dit gezien als loon en is daardoor belastbaar. Gelukkig biedt de Belastingdienst hiervoor een oplossing met de Werkkostenregeling (WKR). Volgens de WKR mag een werkgever max. 1 euro per dag onbelast uitkeren aan een werknemer als wasvergoeding. Wat een werknemer kwijt is aan een enkele wasbeurt kunt u lezen op de website van het NIBUD.

Zelf werkkleding wassen

Het wassen van werkkleding kan een uitdaging zijn. Hardnekkige vlekken van motorolie, vet of zaagsel dringen diep tot in de textielvezels door en zetten zich daar vast. Reguliere wasmiddelen zijn over het algemeen niet in staat om deze vlekken volledig uit uw kleding te krijgen. Tegelijkertijd laten de opgeloste stoffen resten achter in de wasmachine, die in het ergste geval bij de volgende wasbeurt andere kledingstukken juist vies maken.
Dit alles het kan het wassen bemoeilijken – met onze tips lukt het desondanks eenvoudig om zelf uw werkkleding te wassen.

 1. Was sorteren

  Was uw werkkleding altijd gescheiden van andere kleding, anders loopt u het gevaar dat vies water uw dagelijkse kleding verkleurt. Probeer desondanks de wasmachine goed te vullen, zodat het gewicht van de te wassen kleding gelijkmatig wordt verdeeld en de wastrommel niet beschadigd raakt. Uw wasmachine thuis is overigens niet geschikt om uw zware werkschoenen in te wassen.

 2. Voorbehandelen

  Laat zeer vuile werkkleding twee tot drie uur inweken in lauwwarm water. Daarbij kunt u grote vlekken meteen met wassoda of harde zeep voorbehandelen.

 3. Waspoeder ja, wasverzachter nee

  Gebruik uitsluitend wasmiddel in poedervorm, want dit heeft een veel hogere reinigingskracht dan vloeibaar wasmiddel. Bovendien heeft waspoeder bij temperaturen vanaf 60 graden een kiemdodende werking. Gebruik in ieder geval geen wasverzachter.

 4. Volg de instructies op het kledinglabel

  Houd u strikt aan de voorschriften op het kledinglabel voor wastemperatuur, centrifugeren en drogen. Als de temperatuur bij het wassen of in de droger te hoog is, dan kunnen de textielvezels beschadigd raken, terwijl overmatig centrifugeren een negatieve invloed heeft op de beschermende membranen en de impregnering.

 5. Wasmachine schoonmaken

  Controleer na het wassen of er vuil in de wasmachine is achtergebleven. Het is vooral een goed idee om de rubbers te checken die het gat voor de deur afdichten. Daar blijft nogal eens iets achter. Om er zeker van te zijn dat de wasmachine daadwerkelijk schoon is, kunt u het best wasmachinereiniger gebruiken. Dit doet u in de wasmachine en vervolgens laat u hem leeg draaien op 90 graden.

Werkkleding repareren?

Zoals het wassen van werkkleding bij twijfel moet worden overgelaten aan een professional, geldt dit ook voor het repareren van kleding. Een scheurtje of een gerafelde naad repareren is misschien zo gebeurd, maar dit betekent niet dat het op de juiste manier gedaan wordt. Als u de kleding afgeeft bij een professionele kleermaker, dan kunt u er zeker van zijn dat de functionaliteit van de kleding intact blijft.

Wij raden daarom ook aan om nooit zelf met naald en draad aan de slag te gaan. Het gebruik van ongeschikt materiaal kan fatale gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld licht ontvlambaar garen gebruikt voor brandvertragende kleding, dan neemt niet alleen de beschermende werking af, de kleding zelf kan een bron van gevaar worden.

Beschadigingen aan uw beschermende kleding dient u aan uw werkgever te melden. Deze is verplicht om ervoor te zorgen dat uw kleding professioneel wordt gerepareerd of moet het beschadigde kledingstuk voor u vervangen.

Veelgestelde vragen over het wassen van werkkleding

Mag u uw werkkleding zelf wassen?

Wettelijk verplichte beschermende kleding en werkkleding voor beroepen met zeer strenge hygiëne-eisen moet professioneel worden gereinigd, zodat er aan de voorschriften voor bescherming en aan de geldende hygiënestandaard wordt voldaan. Alle andere soorten van beroeps- en dienstkleding mag u particulier wassen.

Waarom moet u beschermende kleding professioneel laten reinigen?

Bij de productie van beschermende kleding worden speciale materialen gebruikt en innovatieve technologieën ingezet voor de bescherming van de oppervlakken van de stof. Normaal wasmiddel, wasverzachter of het wassen op hoge temperaturen kan het textiel aantasten en de beschermende functie kan hierdoor afnemen. Ook de in verhouding kleine wastrommel van een reguliere wasmachine kan een negatief effect hebben: de kleding wordt te veel samengedrukt, waardoor de membranen in het weefsel beschadigd kunnen raken.

Waar moet u op letten als u uw werkkleding zelf wast?

• Was werkkleding altijd gescheiden van de dagelijkse was
• Zeer vuile kleding laten inweken en eventueel met een vlekkenverwijderaar voorbehandelen
• Poederwasmiddel gebruiken voor meer reinigingskracht en het doden van ziektekiemen (vanaf 60 graden)
• Aanwijzingen op het kledinglabel strikt volgen, zodat de functionaliteit van de werkkleding behouden blijft
• Wasmachine regelmatig schoonmaken met wasmachinereiniger en eventueel achtergebleven vuil na elke wasbeurt verwijderen

Mag u uw werkkleding zelf repareren?

Het naaien van scheurtjes of gerafelde naden is misschien zo gebeurd, maar als u de kleding afgeeft bij een professionele kleermaker, weet u zeker dat de functionaliteit van de kleding behouden blijft. Wij adviseren zelfs om uw beschermende kleding nooit zelf te naaien. Het gebruik van ongeschikt materiaal, bijvoorbeeld licht ontvlambaar garen, kan fatale gevolgen hebben.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de
Jelena Danilovic