Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 5 Minuten

Een buffervoorraad heeft in de intralogistiek de functie van een vangnet: het voorkomt de belemmering van de productie en levering van goederen in uw bedrijf. Zelfs als er vertragingen zijn in de levering van grondstoffen of als de vraag plotseling stijgt, kunt u gewoon nog leveren wat er van u wordt gevraagd. Hoe dit er in de praktijk uitziet en in welke gevallen uw bedrijf baat kan hebben bij een buffervoorraad leest u in dit artikel.

Wat is een buffervoorraad?

De buffervoorraad moet makkelijk te bereiken zijn

De term ‘buffer’ geeft al aan waar het hier om draait: een voorraad goederen of halffabricaten die tijdelijk wordt opgeslagen, zodat ze altijd in grotere hoeveelheden beschikbaar zijn voor de volgende productiestappen of voor het orderpicken. Zo speelt u in op de veranderlijke markt, en zorgt u ervoor dat uw productie-, verkoop- en verzendingsafdelingen niet hoeft stil te leggen als er iets onvoorziens gebeurt.

Een buffervoorraad bevindt zich bij voorkeur tussen twee processtappen

De buffervoorraad bevindt zich in een tussenmagazijn met korte opslagtijden en een hoge omloopsnelheid. Goederen worden hier tijdelijk opgeslagen, totdat ze nodig zijn voor de volgende productiestap of worden doorgestuurd naar de logistiek voor verpakking en verzending.

Een buffervoorraad is ingericht voor tijdelijke opslag

Het voordeel is dat de goederen niet uit het normale magazijn hoeven te worden opgevraagd, wat zowel extra ritten als langere verwerkingstijden met zich mee zou brengen, en dus aanzienlijk hogere kosten.

Afhankelijk van het bedrijf en de binnenkomende bestellingen kunnen de hoeveelheid en de soort opgeslagen goederen sterk variëren. Dit heeft gevolgen voor de magazijnindeling. In deze context gaat het minder om geavanceerde opslag- en transporttechnologie, waarbij elk proces tot in het kleinste detail wordt gepland, en meer om flexibiliteit en tijd.

Plannen en inrichten van een buffervoorraad

Bij het opzetten van een faciliteit voor opslag voor de korte termijn ligt de nadruk op de snelle en makkelijke beschikbaarheid van de goederen. Dit is ook bepalend voor de keuze van een geschikte magazijnstrategie. Vaak wordt het first-in-first-out-principe (fifo) gebruikt, maar zelfs een opslagmethode zonder vaste indeling is mogelijk, mits het magazijn een beheersbare omvang heeft en er slechts enkele verschillende producten worden opgeslagen.

Praktische oplossingen hiervoor zijn magazijnstellingen met toegang aan beide kanten of hellende doorrolstellingen waar de producten direct kunnen worden uitgehaald. Voor bulkgoederen zijn magazijnbakken bijzonder geschikt, die op inhoud kunnen worden gesorteerd en op elkaar kunnen worden gestapeld.

Er zijn zeker overlappingen tussen de buffer- en productievoorraad: beide soorten opslag zijn bedoeld om een ononderbroken productenstroom te garanderen en zo onnodige vertragingen en hoge kosten te vermijden. De productievoorraad bevat echter alleen grondstoffen en materialen die worden gebruikt om de bevoorrading van de productie veilig te stellen. Een buffervoorraad kan daarentegen worden ingericht tussen alle mogelijke afdelingen van een bedrijf.

Doel van een buffervoorraad: voorbeelden uit de praktijk

Met een goed gevulde buffervoorraad is uw bedrijf tot op zekere hoogte onafhankelijk van schommelingen die in het ergste geval kunnen leiden tot productiestops en leveringsproblemen. Deze worden vaak veroorzaakt door externe factoren als:

  • Een tekort aan grondstoffen op de markt
  • Vertragingen bij leveranciers
  • Een sterke stijging van de vraag (seizoensgebonden of als gevolg van sociale/politieke gebeurtenissen)
Door een buffervoorraad kunnen bestellingen met spoed, meteen worden afgehandeld

Met een buffervoorraad kunt u uw klanten in elke situatie bevoorraden en eventuele periodes van schaarste overleven zonder verlies te maken. Het zorgt er daarnaast voor dat dringende bestellingen snel kunnen worden verwerkt.

Daarnaast kunnen bedrijven ook interne redenen hebben voor het inrichten van een buffervoorraad. Bijvoorbeeld wanneer de afzonderlijke productiestappen in een bedrijf met verschillende snelheden verlopen of verschillende processen in de logistiek niet naadloos op elkaar aansluiten. Zelfs met een geoptimaliseerd supply chain management lukt dit niet altijd.

Een buffervoorraad biedt reserves in beide richtingen van de waardeketen

In deze gevallen zorgt de buffervoorraad ervoor dat er altijd voldoende goederen en producten klaarstaan voor de volgende stap. Dit kan gaan om verdere productiestappen, de assemblage van afzonderlijke producten in het kader van kitting, het aanzuiveren van goederentekorten voor distributie of het palletiseren van een grotere levering.

Als een van de hierboven genoemde processen vertraging oploopt, kan de bestelling alsnog worden uitgevoerd met behulp van de goederen of grondstoffen uit de buffervoorraad. Omgekeerd wordt de buffervoorraad automatisch bijgevuld als er wachttijden zijn voor de volgende stap. Zo blijven de in- en uitslag in evenwicht.

De voor- en nadelen van een buffervoorraad

Het opzetten van een buffervoorraad is aan te raden als de vraag naar uw producten sterk afhankelijk is van externe factoren, zoals vaak het geval is in de e-commerce. Maar ook in sectoren waarin vertragingen in de levering van grondstoffen en materialen regelmatig voorkomen, kan een buffervoorraad van belang zijn om de productie en de levering aan klanten veilig te stellen.

Een buffervoorraad brengt extra kosten met zich mee

Hoewel het opzetten van extra opslagfaciliteit gepaard gaat met hogere kosten, kunnen deze meestal vrij eenvoudig worden terugverdiend door de consistente, betrouwbare performance van het bedrijf.

VoordelenNadelen
• Waarborgen van afzonderlijke processtappen in productie en magazijn
• Flexibel reageren op toegenomen vraag of leveringsproblemen
• Onafhankelijkheid van externe en interne schommelingen
• Wachttijden vallen weg, snelle levering mogelijk
• Werkprocessen verlopen sneller en efficiënter
• Buffervoorraad biedt mogelijkheden op het gebied van kwaliteitscontrole
• Extra ruimte en opslagcapaciteit nodig
• Investeringskosten voor het opzetten van het magazijn, transportbandtechnologie, enz.
• Lopende kosten voor magazijnbeheer en -systemen
• Reorganisatie van intralogistiek noodzakelijk
 

Veelgestelde vragen over buffervoorraden

Wat is een buffervoorraad?

Een buffervoorraad is een verzameling goederen en/of grondstoffen en halffabricaten die tijdelijk worden opgeslagen op een aparte magazijnlocatie met een hoge goederendoorstroom, voordat ze verder wordt verwerkt of klaargemaakt voor verzending. Met buffervoorraden kan een bedrijf flexibel reageren op marktschommelingen, zoals een tekort aan grondstoffen of een sterk toegenomen vraag.

Wat is het doel van een buffervoorraad?

Een buffervoorraad is bedoeld om bedrijfsprocessen in de productie en/of logistiek onafhankelijk te maken van externe of interne onregelmatigheden. Bij tekorten in de aanvoer van grondstoffen (externe oorzaak) of vertragingen tussen twee productiestappen (interne oorzaak) kan aan de vraag worden voldaan met behulp van de buffervoorraad. Zo kunt u klanten bevoorraden en producten verkopen alsof er niets aan de hand is.

Wanneer is een buffervoorraad voordelig?

Een buffervoorraad is zinvol als de vraag onderhevig is aan sterke seizoensverschillen of als er regelmatig schommelingen in het aanbod van grondstoffen voorkomen. De buffervoorraad zorgt ervoor dat het bedrijf dergelijke onregelmatigheden zonder economische verliezen kan overbruggen.

Welke voordelen heeft een buffervoorraad?

Het grootste voordeel van een buffervoorraad is de flexibiliteit waarmee het bedrijf kan reageren op veranderlijke omstandigheden. Zelfs onder moeilijke omstandigheden zijn productie en levering gewaarborgd. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van slim georganiseerde buffervoorraden ervoor dat alle werkstappen in het bedrijf sneller en efficiënter verlopen.

Welke nadelen heeft een buffervoorraad?

Het opzetten en in stand houden van een buffervoorraad gaat gepaard met kosten. Deze komen vooral voort uit de extra benodigde ruimte en de aanschaf van opslagmaterieel en transportbandtechnologie. Als u van plan bent een buffervoorraad in te richten, is daarom allereerst een grondige analyse van de processtromen, bedrijfskosten en optimalisatiemogelijkheden in het bedrijf noodzakelijk. Als een buffervoorraad tegen deze achtergrond de moeite waard is, zullen de investeringskosten vrij snel worden gecompenseerd door stijgende inkomsten en dalende proceskosten.

Bron afbeelding:
© 
Jungheinrich AG