Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 4 Minuten

Het belangrijkste logistieke doel binnen productie- en verzendbedrijven is dat de levertijden zo kort mogelijk zijn. Dit wordt bereikt door het realiseren van de kortst mogelijke verzendroutes, en door te zorgen dat de goederen zo snel mogelijk beschikbaar zijn om te worden verzonden. Een distributiemagazijn op een strategisch gunstige locatie kan helpen om deze doeleinden efficiënt en kosteneffectief te behalen. Maar een distributiecentrum is niet per se zinvol voor elk bedrijf. Wat een distributiemagazijn precies is, welke voor- en nadelen het met zich meebrengt en onder welke omstandigheden het de moeite waard is, ontdekt u in dit artikel.

Wat is een distributiecentrum? Definitie en eigenschappen

Distributie betekent verdeling. Dit maakt duidelijk wat een distributiemagazijn is: een centrale opslagplaats voor alle verkoopklare artikelen van een bedrijf. Dit kan een productiebedrijf zijn dat uitsluitend zijn eigen producten verkoopt, of detailhandel- en postorderbedrijven die de goederen van verschillende bedrijven, merken en industrieën verzamelen en tijdelijk opslaan om ze door te verkopen.

Wanneer er een bestelling binnenkomt, is de eerste stap in het distributiemagazijn het orderpicken van de goederen; dit wordt onmiddellijk gevolgd door het verpakken, palletiseren en verzenden. Aangezien al deze processen op één plek plaatsvinden, kunnen ze optimaal gecoördineerd en verregaand geautomatiseerd worden. Op deze manier bereiken de bestelde goederen snel de klant of een van de filialen van het bedrijf.

Voorwaarde is wel dat de magazijnvoorraad het volledige assortiment of op zijn minst de meest bestelde artikelen omvat, en dat het magazijn zich op een centrale locatie met een uitstekende infrastructuur bevindt. Het geografische centrum van een land of de rand van een stedelijk gebied is bijvoorbeeld geschikt; in globale context is een strategisch gelegen land, van waaruit een continent of regio bevoorraad wordt, ook geschikt. Over het algemeen liggen distributiecentra ver weg van productielocaties en in de buurt van transportknooppunten, belangrijke snelwegen, havens, vrachtstations of luchthavens.

Doel en taken van een distributiecentrum

Distributiecentra herbergen meestal grote voorraden goederen, zodat een bestelling, ongeacht de grootte, onmiddellijk verwerkt en zonder vertraging aan de klanten geleverd kan worden. De verzending moet onder alle omstandigheden foutloos verlopen en zo snel mogelijk plaatsvinden. In dit opzicht vertoont het distributiecentrum parallellen met het productiemagazijn, ook al vervullen beide magazijntypes verschillende functies binnen de intralogistiek: het ene zorgt voor een ononderbroken bevoorrading van de productie, het andere voor een snelle verzending van het product aan de klant.

Gespecialiseerde magazijnen zoals overslagmagazijnen, buffervoorraden of distributiecentra ontlasten het hoofdmagazijn op de eigenlijke bedrijfs- of productielocatie:

  • De opslagcapaciteit neemt toe
  • Onafhankelijke processen worden ruimtelijk gescheiden
  • De overige processen kunnen beter gecoördineerd en geoptimaliseerd worden
  • De opslagkosten worden verlaagd

Distributiecentra bevinden zich vaak in dunbevolkte gebieden met gunstige grondprijzen. Vergeleken met belangrijke industriegebieden kunnen op dergelijke plekken aanzienlijk grotere opslagruimtes worden gebouwd, zonder dat dit duurder hoeft te zijn. Tegelijkertijd verkort een goed georganiseerd distributiecentrum de transporttijden en idealiter ook de afstanden die de bestelde goederen moeten afleggen naar hun bestemming. Als de goederen direct klaar zijn voor transport en dus bij een bestelling veel sneller geleverd worden, bespaart dit kosten en tijd, en verhoogt het de klanttevredenheid. Dit alles kan het bedrijf een beslissend concurrentievoordeel geven.

Distributiecentrum plannen en inrichten

Aangezien het distributiecentrum uitsluitend verantwoordelijk is voor de levering, kunnen alle ruimtelijke en operationele aspecten optimaal op elkaar worden afgestemd. Dit omvat zowel de inrichting van het gebouw als de keuze van de opslagstrategie en de organisatie van de dagelijkse werkprocessen. Deze kunnen veel efficiënter worden georganiseerd dan in een magazijn dat zowel grondstoffen en reserveonderdelen als halffabricaten en eindproducten moet opslaan.

Een distributiecentrum functioneert in de meeste gevallen zeer goed met de first-in-first-out (fifo)-strategie. Afhankelijk van de goederen die opgeslagen moeten worden, zijn doorrolstellingen meestal erg geschikt, voor verzendeenheden die voorverpakt zijn op pallets zijn magazijnstellingen met tweezijdige toegang ideaal.

Een distributiecentrum is stevig geïntegreerd in de algemene bedrijfsstructuur. Of en onder welke voorwaarden het de moeite waard is om een distributiecentrum op te zetten, hangt af van factoren als de bedrijfsorganisatie, verkoopkanalen, productdiversiteit, aantal locaties en de afzetmarkt. Daarom is de allereerste stap van uw opslagstrategie altijd een gedetailleerde analyse van alle factoren en contactpunten met andere afdelingen van het bedrijf. Op basis hiervan kunt u beslissen of een distributiecentrum zinvol is voor uw bedrijf.

Is het opzetten van een distributiecentrum zinvol? Voor- en nadelen

Als een bedrijf meerdere productielocaties of verkoopfilialen heeft waar grotere afstand tussen zit, is een distributiecentrum meestal zinvol. Zo verzamelt u de voorraad goederen op één plaats waar de verzending centraal gecoördineerd kan worden. De verwerkingstijd van een bestelling wordt zo aanzienlijk verkort en het organiseren van regelmatige leveringen aan de verschillende filialen wordt een stuk makkelijker.

Hetzelfde geldt voor gebieden of landen waar het bedrijf geen verkoopvestigingen of productielocaties heeft. Hier zorgt het distributiecentrum ervoor dat de aangeboden goederen ter plekke beschikbaar zijn en snel naar klanten of detailhandelaren kunnen worden gestuurd.

Een distributiecentrum gaat wel gepaard met veel inspanning en hoge kosten. Om een nieuw magazijn te bouwen met een hoge mate van automatisering, is doorgaans een aanzienlijke financiële investering nodig. Er is daarnaast een concept nodig voor het transport tussen productie en magazijn, extra transportvoertuigen moeten worden aangeschaft, en de administratieve software en besturingssoftware moet in het bestaande bedrijfsnetwerk worden geïntegreerd. Dit is allemaal de moeite waard – mits u de werkprocessen van het bedrijf via het nieuwe distributiecentrum zodanig kunt optimaliseren dat uw bedrijf op lange termijn beduidend efficiënter en winstgevender wordt.

VoordelenNadelen
• Minder druk op het hoofdmagazijn op de productielocatie
• Lagere opslag- en leveringskos-ten
• Kortere levertijden en transport-routes
• Hogere klanttevredenheid
• Betrouwbare bevoorrading van filialen
• Hoge mate van automatisering mogelijk
• Investeringskosten en tijd die nodig zijn voor de bouw, inrichting en inbedrijfstelling van magazijnen
• Extra leveringsroutes van productie naar het distributiecentrum
• Kosten en tijd voor integratie in bestaande intralogistieke en magazijnbeheersystemen
• Hogere administratieve inspanningen vereist

Veelgestelde vragen over distributiecentra

Wat is een distributiecentrum?

Een distributiecentrum is een magazijn dat zich uitsluitend richt op de levering en verzending van goederen. Dit type magazijn wordt opgezet en georganiseerd om een hoge goederenomslag, grote opslagcapaciteiten, snelle doorvoertijden en korte leveringsroutes te realiseren.

Distributiecentra kunnen zowel door grote productiebedrijven als door handels- en postorderbedrijven worden gebruikt. In het laatste geval zijn de opgeslagen goederen afkomstig van verschillende bedrijven.

Welk doel heeft een distributiecentrum?

• Betrouwbare verzending van goederen naar klanten en/of filialen
• Verkorting van levertijden en transportroutes
• Minder druk op het hoofdmagazijn op de bedrijfslocatie
• Specialisatie in bepaalde magazijnprocessen
• Groter optimalisatiepotentieel
• Hogere magazijncapaciteit
• Lagere opslagkosten
• Grote mogelijkheden voor automatisering

Welke locatie is het meest geschikt voor een distributiecentrum?

Distributiecentra bevinden zich idealiter op een centrale, strategische locatie met uitstekende vervoersverbindingen:
• Centraal gelegen ten opzichte van alle filialen
• De buitenwijken van een grote stad of agglomeratie
• Dicht bij vrachthavens, goederenstations, luchthavens of knooppunten van snelwegen

Een gebied met lage grondprijzen heeft ook een positief effect op de beschikbaarheid van opslagruimte en verlaagt de opslagkosten nog verder.

Wanneer is een distributiecentrum de moeite waard?

Een centraal distributiecentrum is zinvol onder de volgende omstandigheden:
• Er zijn talrijke productielocaties of verkoopvestigingen met grote onderlinge afstanden
• Het bedrijf heeft belangrijke afzetmarkten in het buitenland
• Er is een grote goederenvoorraad aanwezig met korte opslagtijden
• De opslagkosten op de productielocatie zijn bovengemiddeld

Bron afbeelding:
© Jungheinrich AG