Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 7 Minuten

Pick-to-voice ofwel voicepicking is een orderpickmethode die gebruikt wordt in de logistiek. Deze methode is ontworpen om kosteneffectief en efficiënt te kunnen orderpicken en fouten tot een minimum te beperken. In dit artikel leest u hoe voicepicking in zijn werk gaat en wat de voor- en nadelen voor bedrijven zijn.

Wat is voicepicking?

In tegenstelling tot andere manieren van orderverzamelen, werkt voicepicking op basis van spraakherkenning. De orderpickers communiceren via een headset met het centrale softwaresysteem van het magazijn. Ze worden via gesproken commando’s begeleid in het proces en kunnen op die manier orders verwerken. Door de gesproken communicatie hebben de medewerkers hun handen vrij bij het orderpicken.

Het doel van deze technologie is om het orderpicken zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Voicepickingsystemen moeten geïntegreerd worden in het digitale magazijnbeheersysteem – beter bekend als het warehouse management systeem (WMS) – om te kunnen functioneren.

Wat zijn de eigenschappen van voicepicking?

Voicepickingsystemen hebben de volgende kenmerken:

 • Gesproken instructies: de orderpicker ontvangt instructies via een spraakcomputer en headset.
 • Handsfree werken: uw medewerkers hebben beide handen vrij tijdens het orderverzamelen en hoeven geen scanapparaat te bedienen.
 • Updates over de voorraad in realtime: het orderverzamelen van artikelen wordt onmiddellijk bijgewerkt in het WMS, zodat de voorraadniveaus altijd up-to-date zijn.

Voor welke bedrijven is pick-to-voice interessant?

Orderpicken via spraakbesturing is vooral geschikt voor bedrijven met een hoog pickvolume, sterk of seizoensgebonden fluctuerende voorraadniveaus of veel verschillende artikelen in het magazijn. Denk hierbij aan:

 • E-commerce bedrijven
 • Logistieke dienstverleners
 • Detailhandel
 • Farmaceutische bedrijven
 • Productiebedrijven

Voor- en nadelen van voicepicking in de logistiek

Zoals alle manieren om te orderverzamelen heeft ook pick-by-voice voor- en nadelen, waarvan hieronder een overzicht:

VoordelenNadelen
Hoge efficiëntie
Door het gebruik van spraakcommando’s kunnen uw werknemers hun orders zo snel en makkelijk mogelijk ophalen. Voicepickingsystemen kunnen zo worden geconfigureerd dat de routes geoptimaliseerd worden, d.w.z. dat het personeel de kortst mogelijke reis- of looptijden krijgt toegewezen tussen de afzonderlijke ophaalpunten. Het systeem geeft nauwkeurige instructies, bijv. over waar goederen zijn opgeslagen, zodat werknemers ze zonder omwegen kunnen vinden.
Met voicepicking kunt u flink besparen op de kosten van de logistiek en opslag: er worden minder fouten gemaakt en de efficiëntie ligt hoger. Ook worden verliezen geminimaliseerd, omdat de nauwkeurige instructies van het systeem voorkomen dat er verkeerde of beschadigde goederen worden geleverd.
Initiële kosten
Het invoeren van voicepicking vereist hoge initiële investeringen in hardware, software en de opleiding van personeel, wat voor sommige bedrijven een aanzienlijke kostenfactor kan vormen.
Kleine foutenmarge
Voicepicking vermindert het aantal fouten, omdat uw personeel duidelijke instructies en feedback krijgt. Als iemand bijvoorbeeld het verkeerde artikel uit de stelling pakt of een product op een plek legt die er niet voor bedoeld is, geeft het systeem een waarschuwing. Het vertelt het personeel precies wat ze fout hebben gedaan en wat ze in plaats daarvan moeten doen. Zo kunnen werknemers hun fouten direct corrigeren.
Een laag foutenpercentage kan een positief effect hebben op de omzet, omdat er geen kosten zijn voor retourzendingen. Het heeft een positief effect op de klanttevredenheid, omdat er minder verkeerde of beschadigde artikelen worden geleverd.
Integratie in het WMS
De technologie moet worden geïntegreerd in het bestaande warehouse management systeem (WMS). Dit complexe proces moet door specialisten worden uitgevoerd. Integratieproblemen kunnen leiden tot vertragingen en fouten in het systeem, wat een negatieve invloed kan hebben op het orderpicken.
Verhoogde veiligheid
Pick-to-voice verbetert de veiligheid in het magazijn: het spraaksysteem kan informatie geven over veiligheidsrelevante situaties. Als een hefvoertuig bijvoorbeeld een moeilijk toegankelijk gebied nadert, zoals een smal gangpad of een natte vloer in het magazijn, kan het systeem een waarschuwing geven. De bestuurder van de heftruck wordt geïnformeerd en kan indien nodig een andere route kiezen. Het feit dat uw werknemers niet naar een display kijken en beide handen vrij hebben, vermindert het risico op ongelukken – vooral wanneer er palletwagens of stapelaars worden gebruikt.
Omgevingslawaai en achtergrondgeluiden in het magazijn
Als er in uw magazijn sprake is van veel omgevingsgeluid of afleidende achtergrondgeluiden, kan dit een probleem vormen bij het voicepicken. In een rumoerige omgeving kan het systeem de instructies van het personeel niet altijd goed verstaan (of andersom), wat fouten in de hand kan werken.
Verbeterde klanttevredenheid
De korte picktijden betekenen dat de goederen uw magazijn snel verlaten en dus ook snel hun bestemming bereiken. Deze efficiëntie, in combinatie met een lager foutpercentage bij het orderpicken, verhoogt de klanttevredenheid en kan leiden tot een betere klantenbinding.

Zorg er bij het gebruik van voicepicking voor dat er niet teveel omgevingsgeluid is. Zo voorkomt u fouten bij het orderpicken en garandeert u dat de juiste bestellingen op efficiënte wijze worden opgehaald.

Hoe gaat pick-to-voice in zijn werk?

Afhankelijk van de werkzaamheden in het magazijn kan de precieze gang van zaken van bedrijf tot bedrijf verschillen. Meestal bestaat het procedé tenminste uit de volgende stappen:

De orderpicker krijgt een opdracht binnen

De bestellingen worden van het softwaresysteem naar de headset van de orderpicker gestuurd, waar ze binnenkomen als gesproken instructies.

Bevestiging van locatie

Wanneer de persoon op de locatie van het eerste te verzamelen item aankomt, geeft hij of zij de locatie door met behulp van een unieke identificatiecode. Het systeem bevestigt de locatie en vraagt de orderpicker om het eerste item te pakken.

Het item wordt uit de stelling genomen

De orderpickende persoon pakt het artikel en bevestigt dit verbaal. De software merkt dat het artikel is gepakt en vraagt de medewerker om naar het volgende item te gaan.

De order bevestigen

Zodra alle items van een bestelling verzameld zijn, bevestigt de orderpicker dit met een spraakbericht. De voicepickingsoftware bevestigt op zijn beurt dat de order compleet is en geeft de volgende order door.

De inventaris bijwerken

Zodra een order is afgewerkt, wordt de inventaris automatisch geüpdatet.

Welke commando’s zijn er bij voicepicking?

Typische gesproken instructies en mededelingen, die worden uitgewisseld tussen de orderpicker en het systeem, zijn:

 • Bevestiging van de locatie van het artikel
 • Identificatie van het artikel
 • Bevestiging van de gepickte hoeveelheid
 • Bevestiging na voltooiing van het orderpicken
 • Foutcorrectie door het systeem in geval van foutief orderpicken
 • Statusupdates van het systeem (bijv. informatie over hoeveel artikelen er nog moeten worden verzameld totdat de order is voltooid)

Tips voor het optimaliseren van voicepicking

Om ervoor te zorgen dat voicepicking in uw magazijn optimaal functioneert, hebben we hieronder een paar tips voor u.

 1. Voer een grondige analyse van uw magazijn en logistieke werkzaamheden door

  Voicepicking, stap 1: voer een grondige analyse van uw magazijn en logistieke werkzaamheden doorVoordat u een voicepickingsysteem invoert, moet u een grondige analyse van uw magazijn en de bijbehorende werkprocessen uitvoeren. Deze analyse omvat een beoordeling van de lay-out van het magazijn, het geluidsniveau en het type artikelen dat moet worden verzameld. U moet ook overwegen of u spraakherkenning alleen voor orderverzamelen wilt gebruiken of ook voor andere processen zoals goederenontvangst.

 2. Let op de compatibiliteit met de aanwezige systemen in uw bedrijf

  Voicepicking, stap 2: let op de compatibiliteit met de aanwezige systemen in uw bedrijfHet voicepickingsysteem moet kunnen communiceren met het magazijnbeheersysteem (WMS). Dus voordat u een systeem kiest, moet u ervoor zorgen dat het in uw WMS geïntegreerd kan worden. Als dit niet het geval is, moet u ofwel een ander voicepickingsysteem kiezen of een alternatief WMS invoeren.

 3. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren

  Voicepicking, stap 3: de prestaties van het systeem bewaken en evaluerenZodra het pick-by-voice-systeem geïmplementeerd is, moet u de prestaties ervan regelmatig controleren. Dit omvat het monitoren van de nauwkeurigheid en snelheid van het orderverzamelen, de productiviteit van uw personeel en eventuele problemen die zich tijdens het proces voordoen.
  Deze informatie kan gebruikt worden om het proces aan te passen (bijv. wijzigingen in de indeling van het magazijn of de artikelcodering). Zo kunt u de intralogistiek in uw magazijn optimaliseren en de maximale haalbare efficiëntie bereiken.

Welke apparaten en software zijn nodig voor voicepicking?

Voor het proces is diverse hardware en software nodig. De belangrijkste onderdelen zijn:

 • Mobiele spraakcomputer

Het personeel draagt een mobiele spraakcomputer bij zich, die bijvoorbeeld aan hun riem is bevestigd. De spraakcomputer is via wifi verbonden met het WMS.

 • Headset

Het personeel communiceert met het WMS via een headset die verbonden is met de spraakcomputer: ze ontvangen gesproken berichten van het softwaresysteem en spreken op hun beurt berichten in de microfoon die worden ontvangen door het WMS.

 • Warehouse management systeem (WMS)

Het gebruik van voicepicking is afhankelijk van een WMS dat compatibel is met de spraakcomputer.

 • Wifi-netwerk

De spraakcomputer communiceert met het WMS via wifi. Het wifi-netwerk moet snel en betrouwbaar zijn, zodat gesproken opdrachten en antwoorden snel en nauwkeurig worden verzonden en ontvangen.

Met welke kosten moet ik rekening houden bij het invoeren van voicepicking in mijn bedrijf?

De aanschafkosten van een voicepickingsysteem hangen af van de grootte van het magazijn en welke systemen er al aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om hier algemene uitspraken over te doen. U moet echter uitgaan van onder andere de volgende kosten:

 • Hardware

Headsets en mobiele spraakcomputers voor elk lid van het team; eventueel wifi-routers en signaalversterkers, zodat het hele magazijn goede wifi-ontvangst heeft.

 • Software

Een magazijnbeheersysteem dat compatibel is met de spraakcomputer.

 • Kosten voor integratie en installatie van het systeem en voor training van het personeel

Het is meestal nodig om een IT-dienstverlener in te schakelen om het systeem te integreren en het personeel de nodige instructies te geven.

 • Kosten voor onderhoud en ondersteuning

Om het systeem optimaal te laten functioneren, moet het regelmatig worden onderhouden en van updates worden voorzien. Er moet ook ondersteuning beschikbaar zijn in het geval van problemen. Voor beide taken is het meestal nodig om een extern bedrijf in te schakelen.

De gemaakte kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren en kunnen variëren. Het is daarom niet mogelijk om de exacte kosten hier aan te geven.

Welke alternatieven zijn er voor voicepicking?

Pick-by-voice is niet voor alle bedrijven even geschikt. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het type en de hoeveelheid goederen, kunt u ook orderverzamelen met behulp van de volgende methoden:

Pick-by-paper

Dit is een papieren systeem voor orderverzamelen. De werknemers ontvangen papieren orderlijsten of pakbonnen waarop ze de orders met de hand noteren. Na het orderverzamelen moeten de gegevens worden ingevoerd in het softwaresysteem.

Pick-by-scan

Bij deze methode worden de bestellingen en orderlijsten op een mobiel apparaat weergegeven. Daarnaast is er een digitaal scanapparaat nodig om de streepjescodes van de gepickte items te scannen.

Pick-by-light

Deze methode maakt gebruik van lichten en displays om het personeel naar de juiste locaties in het magazijn te leiden waar ze de items kunnen verzamelen. Elke opslaglocatie is uitgerust met een lampje of display dat de hoeveelheid items aangeeft die moeten worden gepakt. De medewerkers scannen een streepjescode om te bevestigen dat de items worden gepickt.

Pick-by-vision

Bij deze technologie voor het orderpicken maken de werknemers gebruik van slimme brillen. Deze brillen laten bijvoorbeeld de locatie zien van het item dat moet worden verzameld en de hoeveelheid die moet worden gepickt. De medewerker bevestigt het orderpicken van het artikel door een code te scannen met een scanapparaat of met een camera die in de slimme bril is geïntegreerd.

Veelgestelde vragen over voicepicking

Wat is voicepicking?

Voicepicking is een manier van orderpicken waarbij werknemers via gesproken commando’s door het orderverzamelproces worden geleid. Het stelt werknemers in staat om handsfree producten te verzamelen met behulp van een geautomatiseerd spraaksysteem.

Welke technische ondersteuning is nodig voor voicepicking?

Voor het invoeren van voicepicking in uw magazijn heeft u de volgende technologie nodig:
• Headset
• Mobiele spraakcomputers
• Wifi-netwerk
• Warehouse management systeem (WMS)

Voor welke bedrijven is voicepicking geschikt?

Het orderpicken via gesproken commando’s is vooral geschikt voor bedrijven met een hoog pickvolume, sterk of seizoensgebonden fluctuerende voorraadniveaus of veel verschillende artikelen in het magazijn:
• E-commerce bedrijven
• Externe leveranciers van logistieke diensten
• Detailhandel
• Farmaceutische bedrijven
• Productiebedrijven

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – monkeybusinessimages