Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 6 Minuten

Een logistieke hub wordt gebruikt om het verzendproces zo efficiënt mogelijk te maken, zodat de levertijden van de goederen naar hun bestemming zo kort mogelijk blijft. Om dit te bereiken, moeten de afzonderlijke hubs op een gunstige locatie liggen en moeten de werkprocessen daar zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. In dit artikel kunt u lezen wat de kenmerken van een logistieke hub zijn, hoe deze gestructureerd is en waar u op moet letten bij het opzetten van een hub voor de logistiek.

Wat is een logistieke hub?

Over het algemeen wordt met de term hub een centraal knooppunt of verzamelpunt in een groter netwerk bedoeld. Het Engelse woord ‘hub’ betekent letterlijk ‘naaf’ of ‘as’, zoals van een wiel. In het Engels wordt dan ook vaak de term ‘hub and spoke’ gebruikt.

Een hub bevindt zich dus op een centrale positie – zoals de naaf in een wiel – en de individuele depots van waaruit wordt geleverd, bevinden zich rondom de hub – zoals de spaken.

Normaal gesproken rijden de transportvoertuigen op vaste tijden per dag of meerdere keren per week van het depot naar de hub en weer terug. Op de terugweg kunnen goederen uit andere depots worden meegenomen, zodat er niet hoeft te worden gereden met lege wagens.

In de logistieke hub worden de afzonderlijke leveringen uit de depots gesorteerd op basis van hun plek van bestemming, en in de juiste bestelwagens geladen. Deze brengen de goederen naar hun bestemming. Een hub dient dus als verzamel- en distributiepunt voor goederen uit verschillende depots.

Belangrijk: de juiste locatie

Hubs voor de logistiek bevinden zich altijd op gunstig gelegen transportknooppunten, zodat de bestemming in korte tijd kan worden bereikt. Dat kan in de buurt van snelwegen, havens, luchthavens of goederenstations zijn, maar ook aan de rand van grote steden.

Bedrijven die logistieke hubs gebruiken, hebben er vaak meerdere op verschillende locaties. Deze kunnen ook met elkaar verbonden zijn, afhankelijk van hoe het goederentransport en de supply chain georganiseerd zijn. Bij bedrijven die internationaal actief zijn, kunnen afzonderlijke hubs ook in andere landen of in de buurt van landsgrenzen gevestigd zijn.

Kaart van Europa met logistieke hubs en depots op verschillende locaties

Verschillen tussen centraal magazijn en logistieke hub

De termen centraal magazijn en hub worden soms door elkaar gebruikt, maar dit is niet correct. Zelfs als een hub centraal gelegen is binnen het netwerk, is het geen centraal magazijn. De twee soorten magazijnen verschillen op de volgende punten:

VerschilLogistieke hubCentraal magazijn
VoorradenOmdat een hub regelmatig bevoorraad wordt, worden er slechts kleine hoeveelheden en een selectie van de goederen of waren opgeslagen en meestal niet het volledige assortiment.In een centraal magazijn wordt het volledige assortiment in grote hoeveelheden opgeslagen en van daaruit naar de bestemming verzonden.
FlexibiliteitLogistieke hubs bieden meer flexibiliteit en een hogere schaalbaarheid, omdat ze naar behoefte kunnen worden uitgebreid of verkleind. Dit maakt het mogelijk om in te spelen op veranderende marktomstandigheden en een veranderende vraag.Centrale magazijnen zijn vaak groter dan hubs en ze zijn vaak sterk geautomatiseerd om de grootst mogelijke efficiëntie te garanderen bij een hoge goederenomzet. Meestal kan de capaciteit niet worden aangepast en ligt de locatie langdurig vast, waardoor centrale magazijnen minder flexibel zijn.  
LocatieDankzij de gecentraliseerde structuur en de strategisch gunstige ligging van een logistieke hub kunnen goederen snel en efficiënt worden gedistribueerd over de zogenaamde ‘laatste mijl’.  Centrale magazijnen bevinden zich niet direct aan de eindpunten van de supply chain, wat kan leiden tot langere levertijden (afhankelijk van de locatie van het magazijn en de bestemming van de goederen).

Uit welke elementen bestaat een logistieke hub?

Hoe een logistieke hub er in de praktijk uitziet, hangt grotendeels af van welke goederen er worden verzameld en waar ze naartoe worden vervoerd. Logistieke hubs kunnen de volgende elementen bevatten:

Overslagfaciliteiten:

Hier worden goederen uit verschillende vervoersmiddelen zoals vrachtwagens, schepen of vliegtuigen gelost, gesorteerd en weer op andere transportmiddelen geladen.

Opslagruimtes:

Hubs voor de logistiek beschikken over opslagruimtes waar goederen worden opgeslagen tot ze verder worden vervoerd. Dit kunnen bijvoorbeeld hoogbouwmagazijnen, buitenruimtes of speciale opslagvoorzieningen voor verschillende soorten goederen zijn.

Sorteersystemen:

De sorteersystemen in logistieke hubs zorgen ervoor dat de goederendistributie gesmeerd verloopt. Hier worden de goederen gesorteerd op bestemming of andere criteria om ze efficiënt te verdelen over de juiste transportmiddelen of voertuigen.

Verpakking:

Er kunnen voorzieningen in de logistieke hub zijn voor verzending en verpakking, voor het geval goederen opnieuw verpakt of gepalletiseerd moeten worden.

Warehouse management en IT-systemen:

Om de logistieke processen in een hub te controleren en te beheren wordt meestal een systematische, digitale aanpak gekozen in de vorm van beheer- en IT-systemen. Dit zijn bijvoorbeeld warehouse management systemen, voorraadcontrolesystemen, trackingsystemen en software voor het plannen en optimaliseren van logistieke processen.

Kantoorgebouwen:

Een kantoorgebouw voor de administratie, organisatie en controle van de intralogistiek, evenals voor de coördinatie van de hub met de depots en eventuele andere hubs in het netwerk.

Waar moet u op letten bij het opzetten van een logistieke hub?

Bij het opzetten van een hub is één ding bijzonder belangrijk: efficiëntie. Het doel is om goederen zo snel naar hun plaats van bestemming te krijgen. Om dit te bereiken, moet bij de magazijnindeling van een logistieke hub rekening worden gehouden met het volgende:

  • De locatie is dicht bij de bestemming van de goederen (bijv. aan de rand van een grote stad of dicht bij grote klanten die regelmatig bevoorraad worden)
  • De hub is gemakkelijk en snel bereikbaar vanaf elk depot (bijv. gunstige ligging aan een snelweg)
  • De laadplatforms zijn gemakkelijk toegankelijk voor transportvoertuigen, waarbij er geen files of wederzijdse belemmeringen mogen ontstaan
  • Het magazijn is geschikt voor de goederen in kwestie (bijv. voldoende magazijnstellingen en voldoende ruimte tussen de rijen stellingen voor palletwagens of stapelaars)

Het plannen en opzetten van een logistieke hub is een grote uitdaging. Fouten in de planning kunnen leiden tot dure, slechte investeringen, bijvoorbeeld als de locatie van de hub niet optimaal gekozen is. Het is daarom verstandig om deskundig advies in te winnen als u uw eigen netwerk van hubs wilt opzetten, of gebruik wilt maken van een bestaand netwerk van hubs.

Welke bedrijven hebben baat bij logistieke hubs?

Een logistieke hub is geschikt voor bedrijven die:

  • Een groot aantal klanten door het hele land – en internationaal – bevoorraden met een breed assortiment aan producten
  • Meerdere productielocaties hebben
  • Veel grote klanten hebben en deze regelmatig bevoorraden
  • Een fabriek of centraal magazijn op een ongunstige locatie hebben en hun levertijden willen verkorten

Vooral online bedrijven kunnen profiteren van logistieke hubs, omdat ze een deel van hun assortiment vanuit het centrale magazijn kunnen distribueren naar één of meer hubs die dichter bij de bestemming liggen. Dit resulteert in snellere levertijden en lagere transportkosten.

Wat zijn de voor- en nadelen van logistieke hubs?

VoordelenNadelen
• Korte levertijden• Goederen worden niet altijd via de kortste route naar klanten vervoerd, maar altijd via de hub
• Lage transportkosten, omdat de verzending plaatsvindt vanaf een locatie die dicht bij de klant is• Hogere opslagkosten en inspanning voor de coördinatie van één of meerdere hubs
• Er wordt niet met lege voertuigen gereden, omdat andere goederen van de hub naar het depot kunnen worden gebracht (bijv. retourgoederen of goederen voor andere hubs) 

Veelgestelde vragen over logistieke hubs

Wat betekent ‘hub and spoke’?

‘Hub and spoke’, betekent ‘as en spaak’ en is een veelgebruikte term in de logistiek, waarbij een wiel als metafoor dient om een logistiek systeem te beschrijven. In een hub and spoke-systeem is de hub het centrale overslagpunt vanwaar goederen via de bijbehorende ‘spokes’ worden gedistribueerd.

Wat is de zin van een logistieke hub?

Een hub is een gunstig gelegen omslagplaats waar goederen vanuit verschillende depots binnenkomen. Op de hub worden ze opnieuw gesorteerd en in transportvoertuigen geladen, die ze naar hun bestemming brengen.

Wat is de beste locatie voor een logistieke hub?

Een logistieke hub heeft een locatie nodig die goed is verbonden met belangrijke transportwegen, afhankelijk van waar de goederen naartoe moeten. Dit kan in het geval van nationale handel een industriegebied zijn aan de rand van een grote stad en bij internationale handel bijvoorbeeld een locatie dicht bij een haven of luchthaven zijn.

Voor welke soort bedrijven is het opzetten van een logistieke hub zinvol?

Een logistieke hub is de moeite waard voor bedrijven die regelmatig een grote hoeveelheid goederen op nationaal of internationaal niveau verzenden naar een groot klantenbestand. Een logistieke hub kan ook zinvol zijn als verschillende grote klanten regelmatig op bepaalde locaties moeten worden bevoorraad.

Waar moet u op letten bij het opzetten van een logistieke hub?

Bij het opzetten van een logistieke hub speelt niet alleen de keuze van een gunstig gelegen locatie een belangrijke rol, maar ook de volgende punten:
• Goede toegankelijkheid voor alle voertuigen, personen en andere transportmiddelen
• Efficiënte opslagstrategieën in de hub, zodat goederen snel kunnen worden verwerkt

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – gaspr13